Redovisning med
artificiell intelligens är här

Frigöra tid genom att ta bort de enkla repetitiva uppgifterna? Leverera tjänster snabbare och med högre kvalitet som ger mervärde till redovisningsbyråns kunder?

Med AI Assistant kan din byrå dra nytta av algoritmer och lärande som en konkurrensfördel - och automatisera en stor del av den traditionella processen för dokumenthantering och bokföring.

Lär av dig. Arbetar för dig.

Din AI Assistant gör dig till en bättre redovisningskonsult. Den lär sig kontinuerligt hur du och ditt team arbetar.

Använder big data

Lär sig på makronivå alla 24SevenOffice tiotusentals kunder, såväl som detaljerat för varje kund du har.

Lär sig på kundnivå

Om du bokför en faktura på ett annat sätt än vad som föreslås på makronivå, kommer din AI Assistant att ta med sig den kunskapen vidare.

Automatiserat

Förstår leverantörer, produktlinjer och kontext. Lösningen kan automatiskt bokföra en stor andel av de fakturor ni idag bokför manuellt.

Du behåller kontrollen

Fakturor som är klara för bokföring blir registrerade i en lista för manuell kontroll. Detta för att ni ska göra er bekanta med AI Assistant och skall kunna lita på den.

Anpassningsbart

Om AI Assistant inte kan bokföra allt på en faktura automatiskt ger den konteringsförslag. Redovisaren ser över för eventuella korrigeringar.

Optimerar kontinuerligt

AI Assistant samlar all information på big data- och kundnivå, och optimerar processen kontinuerligt.

Med AI Assistant kommer du att bli av med tidstjuvar, från att fakturan tas emot tills att den betalas. Fakturor bearbetas automatiskt och läses. Alla fält läses och tolkas helt ner på radnivå. Det betyder att redovisaren bara behöver agera som kontrollant - och sparar mycket tid i samband med stansing.

Samtidigt får du som redovisare en djup inblick i kundernas konton, direkt från början.

Djup insikt i redovisningen.
Läser och tolkar på radnivå.

Automatiserat
attestflöde

Med lösningen kan alla inkommande fakturor automatiskt skickas till verifikationsflödet. På så sätt undviker företag att fakturor staplar upp - och i värsta fall hamnar som onödiga inkassokrav.

Du definierar själv var systemet automatiskt skall godkänna, eller där en manuell kontroll ska göras av en eller flera personer, till exempel kopplat till ett projekt.

Frigör tid.
Lägger till rätta för tillväxt

Redovisningsföretag med ambitionen att växa eller spendera mer tid på rådgivning, men har kapacitetsutmaningar? Med AI Assistant är lösningen nära!

Kontakta mig Priser

Bidrar till högre kvalitet

Den frigör tid

Tar bort de enkla upprepade uppgifterna

Kontinuerligt uppdaterad redovisning till dina kunder

Varför är vi de första som erbjuder teknologin?

För att kunna leverera lyckade bokförings- och redovisningstjänster med hjälp av artificiell intelligens (AI) krävs det stora mängder data. 24SevenOffice föddes i molnet, vilket ger oss en stor fördel, eftersom hundratals miljoner fakturor redan har gått igenom vårt system. Av denna anledning kan 24SevenOffice som första aktör erbjuda redovisning med hjälp av artificiell intelligens (AI) på den svenska marknaden.

Vem kan använda lösningen?

AI Assistant är reserverad för bokföringsbyråer och stora företag.

Det ger enorma möjligheter till bokföringsbyråer som bestämmer sig för att etablera heldigitala lösningar för sina kunder från A-Ö. Att vara ”first mover” kan vara en stor konkurrensfördel i en bransch där många byråer inte har tillräckligt med fokus på teknologi.

Kom igång med bokföring med hjälp av artificiell intelligens