Tids – och uppdragsstyrning

Som bokförare är det viktigt att använda rätt verktyg för att effektivisera arbetsvardagen. Genom att frigöra tid blir det mer tid över till att vara rådgivare för kunderna samt möjlighet att fokusera på att bygga upp en ny intäktsström när det gäller programvara för byrån.

För att strukturera uppdragen och kunderna är det viktigt med ett kraftfullt system för allt från CRM, uppdragsstyrning, uppföljning av arbetsuppgifter, timregistrering – till rapportering. I 24SevenOffice byrålösning är alla dessa funktioner inkluderade, som en integrerad del i samma inloggning och system som produktionssystemet. Allt är givetvis 100 % molnbaserat.

Tids- och uppdragssystemet i 24SevenOffice byrålösning använder det kraftfulla projektverktyget och CRM-systemet som finns inbyggt i 24SevenOffice som en motor för uppdragsstyrningen.

24SevenOffice har själv ägt en snabbväxande redovisningsbyrå som startade med 4 anställda år 2004 fram tills det såldes 2010, då det hade växt till 45 anställda. Denna byrå strukturerades med 24SevenOffice som internsystem – och metodiken inarbetades i systemet. Denna erfarenhet från byrådrift och programvaruförsäljning delar vi nu med er.

Metodik

Att använda ett webbaserat system i produktionen av bokförings- och redovisningstjänster till kunderna, öppnar många nya möjligheter för att ändra den arbetsmetod i vilken man arbetar.
Med stor grad av flexibilitet kan man samarbeta med kunden på många sätt – och skräddarsy en lösning så att de personer med olika roller har tillgång till den information som är relevant för dem, oavsett om de skall skicka in till eller hämta ut information från systemet.

24SevenOffice har lång erfarenhet när det gäller att bistå våra kunder med att upparbeta en metodik som kan implementeras i uppdragsstyrningen – så att alla viktiga uppdrag utförts i rätt tid.

Timregistrering

För ett redovisningsföretag är det fortfarande produktion av timmar som utgör en väsentlig del av intäkterna. Även om timantalet för själva bokföringen kommer att reduceras till följd av automatisering, kommer detta att frigöra tid till bland annat rådgivning.

Även för de företag som mer och mer använder sig av fast prissättning, är det mycket viktigt att ha full kontroll över tids- och resursförbrukning gentemot varje enskild kund. Med timregistrering i 24SevenOffice får du full kontroll över just detta – och användarna får möjlighet till enkel och effektiv tidsregistrering, oberoende vilken enhet (smartphone, surfplatta, pc, mac) användaren använder.

Fakturering

Fakturering skall vara roligt. Det skall inte kännas som ett nödvändigt ont. För företag som har många kunder och projekt – skall det vara enkelt och smidigt att fakturera timmar för utfört arbete. Genom att sätta upp projekt, timpriser och arbetstyper i 24SevenOffice, kommer fakturering av timmar att kunna utföras med bara några tangenttryck.

Resursplanering

Inga uppdrag är lika – och ett redovisningsföretag kan samarbeta med sina kunder på många olika sätt. Ett framgångsrikt och lyckat kunduppdrag är även baserat på god planering, ledning och styrning.

Med 24SevenOffice planeringsverktyg kan du lägga upp planeringen av uppdragen på ett snabbt och effektivt sätt. Vårt mallverktyg gör det enkelt att lägga upp uppdragsmallar för de mest frekventa och vanliga delarna av uppdragen – och dedicera olika processer och uppgifter internt bland de anställda.

Uppdragsstyrning

För att uppnå god lönsamhet är det viktigt att ha full kontroll över alla kunder, uppdrag, projekt och timmar – hela tiden. Med 24SevenOffice uppdragsstyrning kommer systemet att hjälpa dig att ha kontroll över att alla uppgifter och processer utförs av rätt person – i rätt tid. Detta gör att du alltid kan sätta kunden i centrum och bistå kunden på bästa sätt genom att leverera bra tjänster som kunden är nöjd med.

CRM

Nyckeln till översikt och kontroll över kunder är ett bra CRM-system som ger dig full insikt i alla faser av en kunds aktiviteter och «livslopp».

Det kan vara allt från en säljprocess i förhållande till en ny kund, order- och fakturahistorik för befintliga kunder, kategorisering av kunder – till dokumentation av all korrespondens mot kund, oavsett om det är via e-post, telefon eller brev.

All nödvändig information skall enkelt kunna sparas och registreras på kundkortet och hämtas tillbaka vid behov.

Modulen «MinaKunder»

Via «MinaKunder» i 24SevenOffice har du alltid tillgång till en översikt över vilken programvara dina kunder har, förbrukning, provisionsunderlag – samt full kontroll över kundernas paketering för leverans av tjänst.

Du får komplett information över dina kunder på ett ställe, med överordnad status. Detta ger en omedelbar förståelse och kunskap vid kartläggning av dina kunders behov för IT-lösningar, som i sin tur skapar ökade intäktsmöjligheter för din byrå.

Byråer som arbetar med fast prissättning eller ser på andra lösningar för att prissätta och paketera en leverans av tjänst, kommer via modulen «MinaKunder», på ett överskådligt sätt, att kunna se lönsamheten i uppdragen, baserat på kundens förbrukning av bokförings- och redovisningstransaktioner.