24SevenOffice
Kraftfullt produktionssystem

Kraftfullt produktionssystem – enkelt att använda

En bokförares viktigaste uppgift är att utarbeta en korrekt och tillförlitlig bokföring och redovisning för sina kunder. För att kunna leverera bokförings- och redovisningstjänster effektivt och med kvalitet – är det viktigt att ha ett kraftfullt produktionssystem som är enkelt att använda.

Läs mer
Skraddarsy arbetsflode

Skräddarsy arbetsflöde anpassat efter kundens behov och önskemål

Med 24SevenOffice arbetar kund och bokförare och revisor transparent i ett och samma system och på gemensam plattform i realtid, i molnet. Med systemet kan bokförare skräddarsy arbets- och verifikationsflöde, så att det är helt anpassat efter kundens behov och önskemål. Detta gör att dina kunder kan ta hand om flera uppgifter själva – och i högre grad kunna använda bokföringen som ett viktigt styrningsverktyg för verksamheten.

Läs mer
integration redovisning

Enkelt att integrera. Alla kunder är inte lika.

24SevenOffice har ett öppet API, vilket i korta drag innebär att systemet är anpassat för integrationer mot andra system och till en betydligt lägre investeringskostnad jämfört med traditionell programvara.

Läs mer
Effektivt att komma igang

Effektivt att komma igång

Att byta ekonomi- och redovisningssystem är för många förknippat med en jobbig process som man helst vill undvika, men att byta till 24SevenOffice är enkelt – och inte minst effektivt.

Läs mer
prismodell

Intäktsmöjligheter och prismodell

Bokförings- och redovisningsbranschen befinner sig i en snabb utveckling, något som innebär många spännande möjligheter för de som vågar använda sig av ledande teknologi. Med 24SevenOffice kan du som bokförare och revisor bygga din egen intäktsmodell, genom exempelvis kundåtkomst till system och egendefinierad paketering för leverans av tjänst ut mot kunder.

Läs mer
uppdragsstyrning 24SevenOffice

Tids – och uppdragsstyrning

Som bokförare är det viktigt att använda rätt verktyg för att effektivisera arbetsvardagen. Genom att frigöra tid blir det mer tid över till att vara rådgivare för kunderna samt möjlighet att fokusera på att bygga upp en ny intäktsström när det gäller programvara för byrån.

Läs mer