Du är en partner

För oss är inte redovisningsbyråer som använder 24SevenOffice bara kunder, utan partner. Ingen redovisningsbyrå är för liten och ingen är heller för stor.

Vi vill att våra partner vågar tänka offensivt och ta i bruk de möjligheter som finns i vår ledande teknologi. Med detta som fundament, gör vi vårt yttersta för att bistå och se till att våra partner når sina milstolpar och mål.

Ekonomi- och redovisningssystemet som placerar bokförare och revisorer i förarsätet – och gör det enkelt att bistå våra kunder på bästa sätt

Med 24SevenOffice arbetar kund och bokförare och revisorer transparent i ett och samma system och på en gemensam plattform i realtid, i molnet. Med detta system kan bokförare och revisorer skräddarsy arbets- och verifikationsflödet så att det är anpassat efter kundens behov.

Våra medarbetare bistår dig som partner för att se vilka lösningar som passar din byrå och dina kunder bäst. Alla kunder är inte lika, de behöver även olika lösningar, både när det gäller processer, arbetsflöde och integrationer.

Vi tror att bokförare och revisorer som vill lyckas bäst i framtiden även i hög grad måste vara «teknologer», i den meningen att de måste förstå sig på teknologi och vilka möjligheter som finns. Kombinationen av solid kompetens inom det bokförings- och redovisningsmässiga som fundament och samtidigt även kunna föreslå smarta teknologiska lösningar för sina kunder, kommer utan tvekan att utgöra ett bra recept för kundtillväxt.

Vi gör vårt yttersta för att kunna bistå våra kunder på bästa sätt, så att ni i er tur även kan vara till god hjälp för era kunder. En vinn-vinn-situation.

Enkelt att komma igång i egenskap av samarbetspartner

Du ar en partner

Att byta ekonomi- och redovisningssystem är för många förknippat med en jobbig process, som man helst vill undvika, men att byta till 24SevenOffice är enkelt – och inte minst, effektivt.

Det första vi gör är att ta fram en implementeringsplan för din byrå och dina kunder. Planering är helt centralt när det gäller ett vällyckat byte av ekonomi- och redovisningssystem.

För att komma i gång så snabbt som möjligt med ett nytt system, är det viktigt att systemet är intuitivt och enkelt så att det kan anpassas till den metodik och de rutiner som finns på just er byrå – på ett flexibelt och effektivt sätt. Automatik, effektivitet och flexibilitet är tre grundpelare i all utveckling av 24SevenOffice bokförings- och redovisningssystem.

Läs mer om «kom i gång»-processen här.

Kompetens

24SevenOffice har stort fokus på kontinuerligt kompetenslyft bland våra partner.

Utöver våra kurser och kostnadsfria webinars, kan våra partner använda sig av vår duktiga konsultavdelning som bland annat kan erbjuda ett skräddarsytt upplägg och upplärning för alla våra partner.

Vi erbjuder även ett komplett Hjälpcenter där ni kan få hjälp med eventuella frågor och problemställningar.

Intäkts- och prismodell

Med 24SevenOffice kan du som bokförare och revisor bygga din egen intäktsmodell, genom exempelvis kundåtkomst till systemet och egendefinierad paketering ut mot kunder.

Läs mer om vår modell här.

CloudCamp

Tidigt på hösten varje år arrangerar 24SevenOffice ett heldagsevent – CloudCamp – med fokus på teknologi, trender, möjligheter och nyheter inom området ekonomi, bokföring och redovisning.

I egenskap av det norska teknologiföretag som har längst erfarenhet inom området ekonomi- och bokföringsprogram med molntjänster, vill vi skapa en arena för bokförare och revisorer – för att dela kunskap, tips och erfarenheter.

Det är genom god kommunikation och tät dialog med partner, bokförare och kunder som vi får ta del av feedback, återkoppling och de utmaningar som gör att vi kan erbjuda och utveckla ledande teknologi, nya integrationsmöjligheter och bättre användarupplevelser. Målsättningen med CloudCamp är skapa en arena för att blicka framåt. Under 2015 hade vi över 350 bokförare som anmälde sig till eventet.

Läs mer om CloudCamp här.