integration redovisning

24SevenOffice har ett öppet API, vilket i korta drag innebär att systemet är anpassat för integrationer mot andra system och till en betydligt lägre investeringskostnad jämfört med traditionell programvara.

Detta innebär att bokförare som använder 24SevenOffice kan erbjuda lösningar och integrationer som gör vardagen enklare och mer effektiv för kunder. Det innebär även att bokförare och revisorer kan integrera försystem «under rustningen» som inte kunder behöver ha ett aktivt förhållande till.

Bli «teknologer»

Vi tror att bokförare som vill lyckas bäst i framtiden även i hög grad måste vara «teknologer», i den mening att de måste förstå sig på teknologi och vilka möjligheter som finns. Kombinationen av solid kompetens inom det bokförings- och redovisningsmässiga som ett fundament och samtidigt kunna föreslå smarta teknologiska lösningar för kunder, kommer utan tvekan att vara ett bra recept på kundtillväxt.

På detta sätt kan man bli en god rådgivare genom att se på hela kundens affärsprocess från a–ö – med bokföring och rapporter som ett viktigt styrningsverktyg för verksamheten.

Man kan exempelvis ställa sig följande frågor:

  • Vad har kunden i dag – och vad kan göras bättre?
  • Vilka onödiga manuella processer kan ersättas med hjälp av teknologi?
  • Hur kan vi kontinuerligt se till att kunden är «hands on» – och förstår sina ekonomiska siffror och ekonomisk utveckling?

Integrationer är inte kostnadsdrivande

24SevenOffice erbjuder ett brett spektrum av standardintegrationer, så att integrationer inte blir kostnadsdrivande. Investeringen med att implementera egna skräddarsydda integrationer är även mycket låg jämfört med traditionella lösningar, eftersom vår API är utformat och anpassat för just detta.

24SevenOffice vision är tydligt definierad: Att flytta gränser i förhållande till vad ett affärssystem skall kunna lösa för våra kunder – och hur man presenterar data. Centralt i detta sammanhang är flexibiliteten att kunna göra skräddarsydda anpassningar till varje enskild kunds behov och önskemål, så att man kan lösa kundens arbetsflöde och viktigaste processer på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är ofta här som behovet av integrationer kommer in.

Framtagning av integrationer utgör en central del i 24SevenOffice affärsmodell – och vi är övertygade om att valfrihet och flexibilitet bara kommer att bli ännu viktigare för företag i framtiden.

24SevenOffice erbjuder en rad standardintegrationer

24SevenOffice är färdig integrerat mot ett hundratals olika system som Salesforce, MailChimp, Dun & Bradstreet, en rad webbutiker och kassasystem, för att nämna några.

Detta innebär att man kan kombinera olika lösningar med 24SevenOffice, så att det passar kundens vardag optimalt.