prismodell

Bokförings- och redovisningsbranschen befinner sig i en snabb utveckling, något som innebär många spännande möjligheter för de som vågar använda sig av ledande teknologi. Med 24SevenOffice kan du som bokförare och revisor bygga din egen intäktsmodell, genom exempelvis kundåtkomst till system och egendefinierad paketering för leverans av tjänst ut mot kunder.

Byråmodell och priser

Med 24SevenOffice kan din byrå välja om ni vill använda er av en fullskalig byråmodell eller om ni i ett första skede vill sätta igång med enskilda kunder i produktlösningen.

Vi erbjuder 4 olika nivåer i vår byråmodell. Priserna startar från 0 kr per månad. I alla nivåer ingår kostnadsfri grundåtkomst för dina kunder och inga etableringskostnader utgår heller.

Kostnadsfri åtkomst för bokförare och revisorer. Bokföringsbyråer har även möjlighet att få fri åtkomst till 24SevenOffice via deras kunder, men detta förutsätter att deras kunder har köpt produktlösningen själva.

Flera av våra konkurrenter erbjuder en liknande modell, men detta innebär att du själv måste sälja programvara till dina kunder – och att systemleverantörer tecknar avtal direkt med deras kunder.

Alla byråer har full frihet att välja en motsvarande modell hos oss, men vi rekommenderar vår byråmodell för alla våra kunder, så att ni själva äger era kunder – och samtidigt får er välförtjänta del av programvaruintäkterna.

Du äger dina kunder

dina kunder

Såsom nämns ovan, tecknar alla våra konkurrenter så att säga avtal direkt med redovisningsbyråns kunder. I 24SevenOffice äger ni själva alla era kunder. Vi vill inte ta affärerna från er, men däremot ge er möjlighet till nya intäkter. Så fungerar ett bra och förtroendefullt partnersamarbete enligt vår mening.

Via Mina Kunder i 24SevenOffice har du alltid tillgång till en översikt över vilken programvara dina kunder har; deras provisionsunderlag – samt full kontroll på deras paketering för leverans av tjänst.

Bygg din intäktsmodell

Med 24SevenOffice skall ni ha fokus på att marknadsföra er byrå och era kvaliteter – och dra fördel av ledande teknologi. Samtidigt är det självklart för oss att er byrå skall få en del av kakan när er kundgrupp växer och använder sig av mer och mer funktionalitet i 24SevenOffice.

För dig som bokförare och revisor erbjuder vi en provision baserad på nivå av systemåtkomst som era kunder använder sig av. På detta sätt kan era provisionsintäkter med rätt fokus, överstiga det pris ni betalar för 24SevenOffice, redan efter en kort tid.

Provisionsintäkterna är repeterande, det vill säga ni tar del av provision så länge era kunder använder sig av 24SevenOffice.

Vår modell baserar sig på 3 olika nivåer:
Grundåtkomst – Kostnadsfritt för alla era kunder. Åtkomst till rapporter, betalning och fakturamottagande.
Enskilda moduler – Enkel funktionalitet. Exempelvis faktura, utgiftsberäkning och timregistrering.
Professionell användare – Full version av 24SevenOffice.

I 24SevenOffice arbetar kund och bokförare arbetar transparent i ett och samma system och på gemensam plattform i molnet, i realtid. Arbetsdelning mellan kund och bokförare kan skräddarsys enligt kundens behov och önskemål.

Ibland behöver exempelvis en del kunder endast åtkomst till enskilda moduler när det gäller arbetsflöde, medan andra kunder även använder sig av 24SevenOffice som sitt eget affärssystem. Det sistnämnda definieras då som en professionell användare.

Skalbart och flexibelt

Skalbart och flexibelt

Systemet är flexibelt. Du kan fritt välja den funktionalitet som dina kunder vill använda sig av – och som varje enskild anställd skall ha åtkomst till. Du kan enkelt uppgradera och integrera nya tjänster utifrån dina kunders behov via Klientadmin i 24SevenOffice med bara några tangenttryck.

Samtliga gäller per användare, per månad – och du kan fritt välja att uppgradera eller nedgradera.