Kraftfullt produktionssystem

En bokförares viktigaste uppgift är att utarbeta en korrekt och tillförlitlig bokföring och redovisning för sina kunder. För att kunna leverera bokförings- och redovisningstjänster effektivt och med kvalitet – är det viktigt att ha ett kraftfullt produktionssystem som är enkelt att använda.

Bokföringsmodulen är huvudmotorn i 24SevenOffice ekonomi- och redovisningssystem. Modulen är upplagd, som resten av systemet, så att byråer i hög grad kan definiera egna upplägg och mallar som är anpassade efter egna behov och önskemål.

Tanken bakom 24SevenOffice bokföringsmodul är i korta drag att göra hanteringen av debet- och kreditposterna så enkel och effektiv som möjligt – utan att man behöver kompromissa med den funktionalitet som man behöver som bokförare och revisor – oavsett om dennes klient är en liten eller stor kund.

Effektiv och automatiserad bokföring av enkla transaktioner

I 24SevenOffice är det ordnat så att enkla transaktioner kan konteras både manuellt och automatiskt. Systemet har ett mycket flexibelt upplägg där konteringen kan göras både i verifikationsmottagandet, godkännande- och bokföringsmodulen.

24SevenOffice verifikationsmottagande hanterar och läser alla fakturaformat – från EHF till skannande fakturor. Genom att lägga in ett par inställningar för leverantören i systemet, kan både registrering och kontering av enkla verifikationer göras automatiskt.

Kraftfullt och flexibelt. Avancerad bokföring effektivt

Avancerad bokforing effektivt

Enskilda aktörer antyder att bokförings- och redovisningssystem kan komma att ta över hela arbetet för en bokförare i framtiden. Det är en förenkling av verkligheten som SevenOffice inte delar. Avancerad bokföring och redovisningshantering kommer nog framöver att lösas av experterna.

Men för att vara konkurrenskraftig i framtiden är det viktigt att kunna utföra avancerade uppgifter och processer effektivt, med plats för en hög grad av flexibilitet. I 24SevenOffice är det effektivt att hantera alla verifikationstyper från ingående faktura, utgående faktura, bankverifikation, diverse-verifikation, dagskassa från butik – till transaktioner från webbutik.

Bokföringsmodulen är funktionsrik och kraftfull – något som innebär att den anpassad för både enkel och avancerad bokföring. På så vis kan du själv definiera fritt vilka kolumner som du vill ha i ditt upplägg och i vilken ordningsföljd du vill placera dessa navigationsmässigt – från stämpelnummer, fakturanummer, förfallodatum, period, kundnummer, projekt, avdelning, momsbelopp, länkar, bokföringsmallar, procentuellt avdrag, utländskt belopp, valuta, KID, bankkonto, egendefinierade dimensioner till kommentarer på verifikationsnivå.

Kort sagt, du kan skräddarsy upplägg, lägga in mallnycklar, arbeta med två skärmar och anpassa din arbetsyta för effektiv verifikationshantering, på det sätt som passar dig och din byrå bäst.

Bank och betalning

Bank och betalning

Genom integrationen mot bank blir alla in- och utgående transaktioner automatiskt matchade mot reskontra.

Från utbetalningslistan i 24SevenOffice kan du klicka på varje enskild transaktion, med «drill down» till verifikation samt loggföring av all aktivitet och kommunikation på verifikationsnivå.

Från inbetalningslistan har du även «drill down» för alla utgående verifikationer – med effektiva kortkommandon.

Rapportering med «drilldown»

drilldown

Att kund och bokförare arbetar transparent i samma system i molnet gör att kunder fortlöpande kan ha tillgång till uppdaterad bokföring och rapporter.

Genom att använda bokföring och rapporter som ett viktigt styrningsverktyg för verksamheten, har kunder de bästa förutsättningar för att fatta bra beslut med fokus på framtiden, inte dåtiden.

Vårt mål är att göra det enkelt för bokförare och revisorer att bistå sina kunder på bästa sätt. 24SevenOffice erbjuder allt från enkla till mer avancerade rapporter i realtid – som ger kunden ett bra underlag för att fortlöpande kunna diskutera och tolka bokförings- och redovisningsinformation med bokförare och revisorer.

24SevenOffice har ett brett urval av standardrapporter – med full spårbarhet med «drill down» samt en rad översiktsbilder från «Dashboard». Det finns även möjlighet att skräddarsy egna rapporter med hjälp av våra integrerade rapporteringslösningar,

Integrationer. Alla kunder är inte lika.

24SevenOffice har ett öppet API, något som i korta drag innebär att systemet är anpassat för integrationer mot andra system samt att det är möjligt att utveckla skräddarsydda applikationer som är integrerade mot 24SevenOffice – anpassade efter kundens behov och önskemål. Detta innebär att bokförare och revisorer som använder sig av 24SevenOffice kan erbjuda lösningar och integrationer som gör vardagen enklare och mer effektiv för kunderna.

Hur vore det att kunna erbjuda en kund en webbutik där man kan få alla transaktioner överförda automatiskt till bokförings- och redovisningssystemet, klara för bokföring? Eller att få dagskassan från butik överförd direkt till systemet? 24SevenOffice är färdig integrerat mot en rad stora aktörer och lösningar – från bank, webbutik, kassasystem, uppdragshantering, kampanjverktyg – till telefoni.