4 kundeløfter fra 24SevenOffice

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 2minutter

24SevenOffice skal ta sitt ansvar innenfor det sosiale ansvaret og det grønne skiftet. Derfor har vi fire kundeløfter til våre kunder og samarbeidspartnere.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -14 (1)

24SevenOffice har som selskap hatt en veldig fin utvikling de siste årene. Spesielt motiverende er det å se at årlig vekst nå er på ca. 30 %.

Som pionerer innen skyteknologi, feirer selskapet i år 19 år – og vi vil feire vårt siste år i tenårene med fire kundeløfter til alle våre eksisterende og nye kunder.

Kundeløfte 1: Skal ikke selges

24SevenOffice vil ikke bli solgt til selskaper som har en melkestrategi av kundene våre.

Alle teknologiselskaper må fornye plattformen vesentlig med jevne mellomrom, for å være skodd for fremtiden. Selskapet har de siste 2-3 årene, investert stort i kjerneteknologi. Omskriving av kjerneteknologien legger til rette for en nærmest uendelig skalerbarhet – og 24SevenOffice benytter nå en avansert minnedatabase til autentisering – og samme database som Facebook benytter til autorisering.

Det har nå også gått opp for de fleste bedrifter, at installerbare applikasjoner, ikke er fremtiden. Selv om flere og flere bedrifter velger skyløsninger, er naturligvis ikke alle skyløsninger bygget opp og utviklet likt.

Eksempelvis tilbyr de fleste systemer i skyen i dag åpne APIer, slik at de er tilrettelagt for å koble seg mot andre løsninger. Men det finnes også skybaserte aktører, eksempelvis her i Norge, som fokuserer mindre på dette, hvilket betyr mindre valgfrihet for kunden.

Fornøyde kunder, krever store investeringer i og videreutvikling av teknologi som hele tiden åpner for nye muligheter og bedre kundeopplevelser. Det er derfor viktig for oss å være tydelige på at 24SevenOffice ikke vil bli solgt til selskaper som har en melkestrategi av kundene våre.

Kundeløfte 2: mer funksjonalitet og kvalitet

24SevenOffice vil lansere mer ny funksjonalitet, med bedre kvalitet de neste 5 årene, enn alle de foregående 19 til sammen.

24SevenOffice er nå over på tredje generasjons plattform. Det som også er et faktum er at vi nå har forbedret våre rutiner, verktøy, vår metodikk og kjerneteknologi, samt ansatt mange nye dyktige utviklere.

Kundeløfte 3: Reinvestere i ny teknologi

24SevenOffice vil reinvestere det aller meste av overskuddet i ny teknologi og vekst de neste 3 årene. 

24SevenOffice har som sagt ikke noen melkestrategi av våre kunder. Selskapet vil reinvestere det aller meste av overskuddet i ny teknologi og vekst de neste 3 årene.

Selskapet har veldig mange spennende prosjekter på gang – og mange idéer vi har et brennende ønske om å realisere. Alle vet at de gode idéene er lite verdt, uten gjennomføringskraft. Nettopp derfor er det så viktig å reinvestere i teknologi og de smarteste hodene. Dette kan fort utgjøre en stor forskjell!

Kundeløfte 4: Pådriver i det grønne skifte 

24SevenOffice skal være en pådriver i det grønne skiftet og prioritere social responsibility i vår forretningsdrift. 

Et annet aspekt som har motivert oss lenge, og som stadig blir mer aktualisert, er hvordan teknologi kan og vil være en viktig bidragsyter til det grønne skiftet.

Bli med på en liten tankerekke: 24SevenOffice har over 56 000 kunder. La oss si at vi i gjennomsnitt sparer to servere per bedrift som er kunde, ved å få bedrifter til å kutte ut lokale servere og installasjoner. Med det faktum at man bruker ett tonn med utgangsmateriale for å produsere en server, fra malm til metall og så videre, så sparer vi da sammen verden fra å foredle og forbruke 30.000 tonn materiale.

Det vil si det samme som 39.000 meter med biler stablet oppå hverandre, som vil rekke 4,4 ganger så høyt som Mount Everest. Og husk at bedrifter med lokale installasjoner i tillegg bytter servere mellom hvert 3. og 5. år.

Fremover kan vi love å fortsatt være en pådriver for det papirløse kontoret, frihet til å kunne la bilden stå, ved å jobbe mer fleksibelt, samt stadig vise frem eksempler på hvordan miljøvalg, svært ofte gir bedrifter et konkurransefortrinn, for å nevne noe.

Jeg håper disse fire kundeløftene kan være med på å tydeliggjøre hvordan 24SevenOffice tenker som selskap – og hvordan vi i tett samarbeid med våre kunder skal spille hverandre gode i årene fremover.Book møte for å snakke med en ekspert i 24SevenOffice