ESG

24SevenOffice har en helhetlig tilnærming til ESG. Begrepet er en forkortelse som viser til vårt tredelte fokus på miljø, sosiale forhold og forretningsstyring (Environmental, Social and Governance).

Bærekraftig drift

Vår innovasjonsplattform bidrar til å bygge et bærekraftig og demokratisk samfunn. Løsningene vi tilbyr fremmer digitalisering, energisparende serverdeling, papirløs hverdag samt verktøy for å forenkle bedrifters reise mot netto null utslipp. 

Vår serverpark driftes på 100% fornybar energi og gjenbruker overskuddsvarme til lokalt landbruk i et sløyfe system. Serverdeling er energieffektivt, så langt har 24SevenOffice erstattet rundt 80.000 lokale servere med under 1000 i vår serverpark. Vårt backup serversenter på Notodden er helkledd i solceller.
24SevenOffice-Miljøbilder-48-

Ansvar og forpliktelser

24SevenOffice har vesentlig innflytelse på vår store kundeflate og tar ansvar for å drive frem løsninger for en bærekraftig fremtid. 

Næringslivet treffes snart av strengere krav og reguleringer på feltet. 24SevenOffice er godt posisjonert og har snudd risiko til mulighet. Rapporteringsplikt og CO2-avgifter vil øke etterspørselen etter løsninger som forenkler administrasjon av bedrifters klimapåvirkning. Dette er vi først i bransjen til å tilby. Vår netto null plattform hjelper bedrifter i møtet med nye krav og for å nå klimamålene.

24SevenOffice-Miljøbilder-41-

Miljøstyring

Drivhjulet i god miljøstyring er et målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og rapporterer årlig på relevante indikatorer for egen miljøpåvirkning. Vi ønsker å styrke vår miljøstyring med internasjonal standard, og jobber i inneværende år med ISO 14001 sertifisering. Tilsammen vil de to systemene utgjøre et helhetlig og effektivt styringsverktøy for vårt bærekraftsarbeid.
Logo-miljofyrtarn

Noen av tingene vi jobber med

 • 24SevenOffice er medlem av UN Global Compact, verdens største næringslivs initiativ for bærekraft. UNGC ́s mandat er å få selskaper verden rundt til å satse på strategi og drift i tråd med 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv. Prinsippene dekker menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon: fire områder som legger grunnlaget for å nå FNs bærekraftsmål. Vår forpliktelse til UN Global Compacts bærekraftsprinsipper er omfattende og langsiktig. 
 • Vi arbeider for en åpen og inkluderende organisasjonskultur med felles normer og verdier for bærekraftig og forsvarlig forretningsdrift. Vi gjennomfører interne kampanjer som øker ansattes engasjement, fellesskapsfølelse og ansvarstagen på feltet. Med en kraftfull satsing på intern kompetansebygging, ønsker vi alle om bord - for å lykkes med å nå våre bærekraftsmål, samt å hjelpe våre kunder med det samme.
 • 24SevenOffice er en digital innovasjonsplattform som styrker bedrifter for fremtiden, med datasikkerhet og bærekraft i høysete. Vi har deltatt i FNs program for å sette ambisiøse bærekraftsmål i tråd med den globale ambisjonen om netto nullutslipp i 2050. 

  Våre bærekraftsmål er ambisiøse, vitenskapsbaserte og under implementering  i selskapets hovedstrategi. Å jobbe strategisk for å nå egne bærekraftsmål er vel og bra, men å hjelpe andre til å gjøre det samme er bedre. Derfor har vi utviklet en netto null plattform som forenkler bærekraftsarbeid for bedrifter.
 • Verdenssamfunnet må nå netto null utslipp før 2050 for å unngå global oppvarming utover 1.5C. Stadig flere bedrifter setter mål om netto null utslipp i tråd med Paris avtalen. 24SevenOffice tilbyr et styringsverktøy som forenkler bedrifters bærekraftsarbeid og hjelper bedrifter til netto null utslipp.

 • 24SevenOffice tilbyr et automatisert klimaregnskap for bedrifter, som gir full oversikt over egen klimapåvirkning.

  Med utgangspunkt i klimaregnskapet kan bedrifter sette netto null mål og aktivere tiltaksplaner. Klimaregnskapet utgjør også et viktig grunnlag for bedrifters bærekraftsrapportering.

  Vi benytter AI til å beregne bedrifters klimapåvirkning. Forbruksadata omregnes til CO2- ekvivalenter via kjente utslippsfaktorer. Dette gir kontinuerlig oversikt og kontroll på utslipp - på tvers av selskapets operasjoner og verdikjede.

 • 24SevenOffice tilbyr bedrifter klimakompensering gjennom klimakreditter av høy kvalitet. Gjennom vårt automatiserte klimaregnskap tilbyr vi muligheten for kompensasjon av restutslipp direkte i løsningen.

  Bedrifters reise til netto null startet med et klimaregnskap som kartlegger egen klimapåvirkning. Oversikten bidrar til å identifisere tiltak som reduserer utslipp, samt mulighet til å kompensere for restutslipp som ikke lar seg kutte på kort sikt. En kombinasjon av utslippsreduksjon og klimakompensering er avgjørende for å trigge de enorme utslippskuttene og klimafinansieringen som trengs - for å nå netto null innen 2050.