ESG

24SevenOffice har en helhetssyn på ESG . Begreppet är en förkortning som syftar på vårt tredelade fokus på miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning (Environmental, Social and Governance).

DSC08812-Enhanced-NR-1

Hållbar drift

Vår innovationsplattform bidrar till att bygga ett hållbart och demokratiskt samhälle. Lösningarna som vi erbjuder främjar digitalisering, energibesparande serverdelning, papperslös vardag samt verktyg för att förenkla företags resa mot Net Zero utsläpp. 


Vår serverpark drivs av 100% förnyelsebar energi och återanvänder överskottsvärme till lokalt lantbruk. Serverdelning är energieffektivt och så långt har 24SevenOffice ersatt runt 80.000 lokala servrar med under 1000 stycken i vår serverpark. Vårt back-up center i Notodden är helt klätt i solceller.

DSC08490-Enhanced-NR-1

Ansvar och förpliktelser

24SevenOffice tar ansvar för att driva fram lösningar för en hållbar framtid. Näringslivet kommer snart att möta hårdare krav och regleringar inom detta område. 24SevenOffice är väl positionerat och har vänt risk till möjlighet. Rapporteringsskyldighet och CO2-avgifter kommer att öka efterfrågan på lösningar som förenklar administrationen av företagets klimatpåverkan. Detta är vi först i branschen med att erbjuda. Vår plattform för Net Zero-utsläpp hjälper företag att möta nya krav och att nå sina klimatmål.

DSC07318-Enhanced-NR

Hållbarhetsarbete

Hjärtat i ett effektivt hållbarhetsarbete är ett målmedvetet och kontinuerligt strävan till förbättring. Vi är stolta över att vara Miljösertifierade och rapporterar årligen på relevanta indikatorer för vår egen miljöpåverkan. För att ytterligare stärka vårt arbete med hållbarhet strävar vi nu mot ISO 14001-certifiering under året. Tillsammans kommer dessa två system att utgöra ett kraftfullt och helhetligt verktyg för vårt arbete mot en mer hållbar framtid.

DSC08901-Enhanced-NR

Några av de projekt vi jobbar med

  • 24SevenOffice är stolta medlemmar av FN:s Global Compact, världens största initiativ för hållbarhet inom näringslivet. Global Compacts uppdrag är att inspirera företag över hela världen att integrera 10 principer för ansvarsfullt företagande i sin strategi och verksamhet. Dessa principer täcker områden som mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption – de grundläggande pelarna för att nå FN:s hållbarhetsmål.

  • 24SevenOffice värdesätter en öppen och inkluderande organisationskultur med gemensamma normer och värderingar för en hållbar och ansvarsfull affärsverksamhet. Vi engagerar våra medarbetare genom interna kampanjer som stärker gemenskap, ansvarskänsla och engagemang för hållbarhetsfrågor.

  • 24SevenOffice är en digital plattform som driver innovation och stärker företag för framtiden, med fokus på datasäkerhet och hållbarhet. Vi har deltagit i FNs program för att sätta ambitiösa hållbarhetsmål i linje med den globala ambitionen om Net Zero utsläpp år 2050.


    Våra hållbarhetsmål är ambitiösa, vetenskapsbaserade och implementerade i företagets huvudstrategi. Att jobba strategiskt för att nå egna hållbarhetsmål är bra, men att hjälpa andra att göra det samma är bättre. Därför har vi utvecklat en Net Zero plattform som förenklar hållbarhetsarbetet för företag.

  • För att undvika en global uppvärmning på över 1.5 grader måste världssamfundet nå Net Zero senast år 2050. Flera företag sätter nu upp mål mot dettai linje med Parisavtalet. 24SevenOffice har utvecklat en plattform för Net Zero utsläpp som hjälper företag att identifiera sin klimatpåverkan och sätta igång relevanta åtgärder.

  • Vårt AI-drivna system läser ditt företags redovisningsdata, förbrukningsdata och branschinsikter för att ge dig en realtidsbild av din klimatpåverkan. Med denna information kan du identifiera de mest effektiva åtgärderna för att minska din klimatpåverkan och ta steget mot en mer hållbar framtid.

    Fördelarna med automatiserat hållbarhetsredovisning är många. Alternativet är manuella processer för datainsamling, databehandling och redovisning, vilket är tidskrävande och kostsamt. Det är också lönsamt att vara förberedd när kraven kommer. Att ha kontroll över utsläpp visar på ansvarstagande, vilket ökar attraktiviteten och stärker varumärket. 

  • Vi hjälper företag med klimatkompensation genom klimatkrediter av hög kvalitet, certifierade med de strängaste internationella standarderna. Alla våra klimatkrediter bidrar till negativa utsläpp genom plantering av skog.