Group 10911

Priser

Få full tillgång till all kärnfunktionalitet i 24SevenOffice med marknadens enklaste och mest förutsägbara prismodell för SMB och stora företag! Välj den paket som passar dig, baserat på antalet användare, och lägg till ytterligare funktionalitet med våra övriga moduler nu eller när företaget utvecklas.

Liten
Upp till 3 användare

Fra:

499,-

Kom igång

Fri tillgång till alla kärnmoduler

Regnskap

Regnskapssystem for å registrere, rapportere og analysere økonomisk informasjon.

Faktura

Send fakturaer for salg av varer eller tjenester.

 

Bank

Håndtering av pengeoverføringer og banktransaksjoner.

Prosjekt

Organiser arbeidet for å nå et bestemt mål og få full økonomisk kontroll.

Timer

Smart registrering av timer. Få kontroll på overtid, fleksitid, fravær, utbetalinger, timesaldo og ferie.  

CRM

Håndtering av kunderelasjoner og kundedata.

Reise og utlegg

Registrering og refusjon av utlegg og reisekostnader.

Godkjenning

Bekreftelse av transaksjoner og handlinger.

Kjørebok

Dokumentasjon av kjøring og kilometerstand.

Dashboard

Oversiktlig presentasjon av viktig data.

Rapportering

Presentasjon av data og resultater i et oversiktlig format.

Tilleggsmoduler

I 24SevenOffice finnes det flere tilleggsmoduler. Trykk kom i gang og sett sammen ditt system

Medium
Upp till 9 användare

Fra:

1499,-

Kom igång

Fri tillgång till alla kärnmoduler

Regnskap

Regnskapssystem for å registrere, rapportere og analysere økonomisk informasjon.

Faktura

Send fakturaer for salg av varer eller tjenester.

Bank

Håndtering av pengeoverføringer og banktransaksjoner.

Prosjekt

Organiser arbeidet for å nå et bestemt mål og få full økonomisk kontroll.

Timer

Smart registrering av timer. Få kontroll på overtid, fleksitid, fravær, utbetalinger, timesaldo og ferie.

CRM

Håndtering av kunderelasjoner og kundedata.

Reise og utlegg

Registrering og refusjon av utlegg og reisekostnader.

Godkjenning

Bekreftelse av transaksjoner og handlinger.

Kjørebok

Dokumentasjon av kjøring og kilometerstand.

Dashboard

Oversiktlig presentasjon av viktig data.

Rapportering

Presentasjon av data og resultater i et oversiktlig format.

Tilleggsmoduler

I 24SevenOffice finnes det flere tilleggsmoduler. Trykk kom i gang og sett sammen ditt system

Stor
över 9 användare

Per användare:

179,-

Kom igång

Fri tillgång till alla kärnmoduler

Redovisning

Redovisningssystem för att registrera, rapportera och analysera ekonomisk information.

Fakturering

Skicka fakturor för försäljning av varor eller tjänster.

Bank

Hantering av penningöverföringar och banktransaktioner.

Prosjekt

Organisera arbetet för att nå ett specifikt mål och få fullständig ekonomisk kontroll.

Tidrapportering

Smart registrering av arbetstimmar. Få kontroll över övertid, flexitid, frånvaro, utbetalningar, timsaldo och semester.

CRM

Håndtering av kunderelasjoner og kundedata.

Reise og utlegg

Registrering og refusjon av utlegg og reisekostnader.

Godkjenning

Bekreftelse av transaksjoner og handlinger.

Kjørebok

Dokumentasjon av kjøring og kilometerstand.

Dashboard

Oversiktlig presentasjon av viktig data.

Rapportering

Presentasjon av data og resultater i et oversiktlig format.

Tillegsmoduler

I 24SevenOffice finnes det flere tilleggsmoduler. Trykk kom i gang og sett sammen ditt system

Översikt

Förbrukningspriser

Faktureras månadsvis.

Elementer
Per stk
 • Mottag av leverantörsfakturor och kvitton (OCR)

  4,-

 • Mottag av leverantörsfakturor och kvitton (AI)

  10,-

 • Autobokför

  4,-

 • Lönespecifikation

  29,-

 • Lönespec skickat via Kivra

  4,-

 • Peppolfakturor (till kunder)

  4,-

 • Busy Tidregistrering

  4,-*

*Max per anv. 149 SEK

Tilläggstjänster

Utöver inkluderade standardfunktioner och integrationer kan önskade tillägg adderas, dessa tjänster tillhandahålls mot pristillägg.

Tilgjenglig tjänster
mot pristillägg
 • Bokföring med AI Assistant

 • Busy tidrapportering

 • Juridisk enhet

 • API-användare för integrationer

 • Lagersystem (Masterplan, Rackbeat)

 • Projektsystem (Copernicus)

 • Rapportsystem (Prisolve, Oxceed m fl)

Kontakta oss   för att sätta ihop   ditt unika   affärssystem!