Group 10911

Priser og vilkår for API

Har du integrasjonsbehov mellom 24SevenOffice og andre systemer er vårt mål å gjøre det så enkelt for deg som mulig.

Type integrasjon Partnere Sluttkunder
Alltid inkludert(interne 24SevenOffice integrasjoner + Årsoppgjør 0,- 0,-
Partnernivå integrasjoner(Integrasjoner brukt av partner på alle deres klienter)

(Merk: Årsoppgjør vil ikke utløse nivå-priser)
T1 - 200 NOK/mnd
T2 - 500 NOK/mnd
T3 - 1000 NOK/mnd
N/A
Tilgang til eksterne integrasjoner 149,- / mnd / klient
(for sin egen klient)*
149,- / mnd / klient
Forbruksbasert** 0.017 / request / MB over 500k / reqs / mnd eller over 30 x GB / mnd (for sin egen klient)* 0.017 / request / MB over 500k / reqs / mnd eller over 30 x GB / mnd

 

*Partnere  blir ikke fakturert for sine kunders tilgang til API eller forbruk. Dette gjøres direkte mot sluttkunden. Unntaket gjelder for byrå-kunder som faktureres med samlefaktura til partner. 
**Målet med forbruksprisingen er ikke å generere inntekter, men å beskytte tjenestene våre. Det vil derfor være en 1-1 dialog med de kundene som kommer over disse nivåene rundt prising.

Bekrivelse av begrepene i prismodellen

  • Alltid inkludert betyr at du har tilgang til interne 24SevenOffice integrasjoner samt årsoppgjør. 

  • Integrasjoner som regnskapsbyrå/partner legger på alle sine kunder som en del av sin tjenesteleveranse faktureres etter et trinnsystem på partner nivå. F.eks. API for PBI rapportering eller Sticos.

    T1 -         0 -   99 klienter
    T2 -     100 - 250 klienter
    T3 -     251 eller flere klienter
  • For eksterne integrasjoner som ikke er inkludert i “Alltid inkludert”-segmentet  (kostnaden på 149,- per klient er uavhengig av antall integrasjoner).
  • For å beskytte tjenestene våre og sikre at vi dekker våre kostnader, forbeholder vi oss retten til å ta betalt ved høyt forbruk. Ved over 500 000 API kall per måned eller mer en 30 GB dataoverføring per måned vil vi starte en dialog vedrørende ditt forbruk og eventuell forbruksbetaling.
24SevenOffice-Miljøbilder-27-
Kontakt oss   for å sette sammen   ditt unike   forretningssystem!