Group 10911

Priser & villkor för API

Är du i behov av integration mellan 24SevenOffice och andra system är vårt mål att göra det så enkelt som möjligt.

Typ av integration Partner Direktkund
Alltid inkluderat(Interna 24SevenOffice integrationer + bokslut) 0,- 0,-
Parnernivå integrationer(Integrationer som används av partner på samtliga klienter)

(Observera: Bokslut resulterar ej i stegvis prisökning)
T1 - 200 SEK/mån
T2 - 500 SEK/mån
T3 - 1000 SEK/mån
N/A
Tillgång till externa integrationer 149 SEK/mån/klient
(för den egna klienten)*
149 SEK/mån/klient
Förbrukningsbaserad** 0.017 / request / MB över 500k / reqs / mån eller över 30 x GB / mån (för den egna klienten)* 0.017 / request / MB över 500k / reqs / mån eller över 30 x GB / mån

 

*Partners blir inte fakturerade för sina kunders tillgång till API eller förbrukning. Detta görs direkt till slutkunden. Undantaget gäller för byråkunder som faktureras genom en samlad faktura till partnern. 
**Målet med förbruksprissättningen är inte att generera intäkter, utan att skydda våra tjänster. Därför kommer det att vara en individuell dialog med de kunder som når dessa nivåer när det gäller prissättningen.

Förklaring av begreppen i prismodellen

  • Alltid inkluderat innebär att du får tillgång till våra interna 24SevenOffice integrationer samt hjälp med årsredovisningen.

  • Som en del av sin service tillhandahåller redovisningsbyrån/partnern integrationer till sina kunder, vilka faktureras enligt en stegvis prissättning på partnernivå. Exempelvis kan detta inkludera API för PBI-rapportering eller Sticos.


    T1 -         0 -   99 klienter
    T2 -     100 - 250 klienter
    T3 -     251 eller flere klienter

  • För externa integrationer som inte ingår i "Alltid inkluderat"-segmentet (kostnaden på 149 kr per klient är oberoende av antalet integrationer).
  • För att skydda våra tjänster och säkerställa att vi täcker våra kostnader, förbehåller vi oss rätten att ta betalt vid hög förbrukning. Vid över 500 000 API-anrop per månad eller mer än 30 GB dataöverföring per månad kommer vi att inleda en dialog angående din förbrukning och eventuell förbruksbetalning.
24SevenOffice-Miljøbilder-27-
Kontakta oss   För att sätta ihop   ditt anpassade   affärssystem!