Hållbarhetsredovisning

Få full kontroll över företagets utsläpp med hållbarhetsredovisning från 24SevenOffice. Vi använder AI för att beräkna koldioxidutsläpp, övervaka utsläppen i realtid, samt generera åtgärder för klimatpositiv påverkan.

klimaregnskap_24sevenoffice-min-1-1

Vad är hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsredovisning ger en översikt över företagets totala koldioxidutsläpp. Hållbarhetsredovisningen synliggör vilka aktiviteter som står för de största utsläppen av växthusgaser och vilka åtgärder företaget kan göra för att minska sina utsläpp. 

Vår hållbarhetsredovisning är utvecklad av hållbarhetsexperter i enlighet med GreenHouse Gas (GHG) protokollet, som är den mest använda och kända standarden för rapportering av växthusgaser. 

Så fungerar det

 • Registrera dig, fyll i uppgifter om ditt företag och välj en plan.

 • Ansluta. Klimatredovisning är integrerad direkt med ditt affärssystem och din data.

 • Dyk in i din instrumentpanel. Utforska verktyg, analyser, insikter och konkreta åtgärder.

Hållbarhetsredovisning med 24SevenOffice

Automatiserad beräkning av utsläpp

 • Företagets koldioxidutsläpp beräknas med hjälp av AI baserat på egen bokföringsdata

 • Övervaka företagets utsläpp i realtid

 • Ladda ner en översiktlig hållbarhetsrapport

Strategiskt arbete med hållbar drift

 • Kunskap om verksamhetens egna koldioxid utsläpp är det bästa underlaget för ett strategiskt arbete mot en mer hållbar drift

 • Utifrån ditt företags faktiska koldioxid utsläpp föreslås relevanta åtgärder för att minska utsläppen.

 • Följ en åtgärdsplan mot Net Zero utsläpp i enlighet med Parisavtalet

Framtidsinriktat och lönsamt

 • Ersätter tid- och resurskrävande manuella processer

 • Blir mer attraktiv för kunder, partners, anställda och investerare

 • Det är lönsamt att vara förberedd på nya lagkrav och hållbarhetsregleringar.

Förenklar resan till Net Zero

Fler och fler företag sätter ambitiösa mål om Net Zero utsläpp innan 2050 i enlighet med Parisavtalet. En hållbarhetsredovisning kommer fungera som ett fundament för ett strategiskt arbete mot utsläppsreduktion.

Traditionell hållbarhetsredovisning och hållbarhetsrapportering är en tidskrävande och kostsam process. Att manuellt identifiera, hantera, analysera och rapportera data är extremt tunga processer.

24SevenOffice förenklar hållbarhetsredovisningen med hjälp av AI. En enkel integration ger din verksamhet tillgång till uppdaterade, användbara dashboards och rapporter som förenklar resan till Net Zero

 

Boks en tid för att prate med en av våra experterÖversiktliga dashboards gör det enkelt att få kontroll på företagets utsläpp samt ger möjligheten till att övervaka utsläppen i realtid. 

Utsläpp i tre kategorier

 

En enkel integration mot oss kommer beräkna företagets utsläpp på ett ögonblick. Ett översiktligt dashboard visar utsläppen fördelat på scope 1, 2 och 3. Företaget kan övervaka sina egna utsläpp i realtid och ladda ner rapporter vid behov. Baserat på företagets koldioxidutsläpp samt bransch kommer det att genereras förslag på åtgärder för att reducera utsläppen samt öka företagets klimat positiva påverkan. Enklare och smartare kan det inte bli. 

Scope 1: Direkta utsläpp 

Scope 2: Indirekta utsläpp från energiförbrukning

Scope 3: Indirekta utsläpp knutet till värdekedjan

Ofta ställda frågor

 • Företag är en viktig del i att världssamfundet ska nå den globala ambitionen om Net Zero utsläpp före 2050. I närmaste tiden kommer nya regleringar, lagkrav och avgifter kopplat till hållbarhetsredovisning och rapportering att påverka näringslivet  Det är smart att vara förberedd när kraven träder in.

  Hålbarhetsredovisning ger företag värdefull insikt i sin egna miljöpåverkan. Det synliggör vilka aktiviteter som genererar utsläpp av växthusgaser. Hållbarhetsredovisning visar vart företaget ska rikta sitt fokus och genomföra åtgärder för en positiv klimatpåverkan.

  Hållbarhetsredovisningen gör det möjligt för att jämföra företagets utsläpp med andra aktörer nationellt och globalt. Det är särskilt användbart för att jämföra sin egna utsläpps prestation mot branschens eller andra med liknande verksamheter eller produkter.

  Hållbarhetsredovisningen visar företagets totala klimatpåverkan och kommer vara ett viktigt verktyg för att kunna visa utsläppsminskningar över tid. Hållbarhetsredovisningen är en viktig del för att kunna kommunicera företagets konkreta förbättringar och positiva klimatpåverkan över tid.

 • Automatiserad hållbarhetsredovisning ersätter en stor mängd manuella processer som sparar företag både tid och pengar.

  En automatiserad hållbarhetsredovisning kan följas i realtid, för att säkerställa utsläppsminskningar och maximera företagets positiva klimatpåverkan. 

  Vi använder AI för att generera relevanta branschspecifika åtgärder baserat på företagets unika koldioxidavtryck och anpassat efter företagets behov. 

  Företag som tar kontroll över hållbarhetsredovisningen tar en aktiv roll och banar väg i det gröna skiftet. En stark och målinriktad hållbarhetsprofil är en differentiering i kampen om de bästa anställda, kunder, partner och investerare.

  Företag med hållbarhetsredovisning som styrningsverktyg bidrar till att nå världssamfundets ambition om Net Zero utsläpp 2050.

 • Det viktigaste företag kan göra är att först och främst skaffa sig insyn och insikt om sin egna klimatpåverkan. Insikten bör användas för att sätta mål för utsläppsminskning och en positiv klimatpåverkan. 

  Med 24SevenOffice hållbarhetsredovisning kommer företag få översikt över egna utsläpp. Vi använder AI för att generera relevanta branschspecifika åtgärder baserat på företagets koldioxidavtryck och anpassade efter företagets behov.

Vi förenklar resan till Net Zero!

Boka en demo med oss!


Vi ger dig svar på det du funderar på och hjälper dig igång med resan mot Net Zero. Kontakta oss idag för ett förutsättningslöst samtal. Fyll i dina uppgifter i formuläret till höger så tar vi kontakt med dig inom kort!
Låt oss hitta den rätta lösningen för dig! Att välja affärssystem är inte alltid enkelt. Ta det smarte valet och prata med oss på 24SevenOffice, så hittar vi den lösning som passar dina behov bäst, om du så har behov för ett nytt bokföringssystem eller ett komplett affärssystem.