Hållbarhetsredovisning

Få full kontroll över företagets utsläpp med hållbarhetsredovisning från 24SevenOffice. Vi använder AI för att beräkna koldioxidutsläpp, övervaka utsläppen i realtid, samt generera åtgärder för klimatpositiv påverkan.

klimaregnskap_24sevenoffice-min-1-1

Vad är hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsrapport ger en överblick över företagets totala koldioxidutsläpp. Hållbarhetsredovisningen ger en tydlig bild av vilka aktiviteter som genererar de största utsläppen av växthusgaser och identifierar åtgärder som företaget kan vidta för att minska dessa utsläpp. 

Vår hållbarhetsredovisning är utvecklad av hållbarhetsexperter i enlighet med GreenHouse Gases (GHG) protokollet, vilket är den mest framträdande och etablerade standarden för rapportering av växthusgaser.

Såhär fungerar det

 • Registrera ditt företag och aktivera hållbarhetsredovisning

 • AI beräknar och visualiserar ditt företags totala klimatpåverkan

 • Använd informationen för att sätta mål för utsläppsminskning och påbörja resan mot netto noll

Hållbarhetsredovisning i 24SevenOffice

Automatiserad beräkning av utsläpp

 • Företagets koldioxidutsläpp beräknas med hjälp av AI baserat på egen bokföringsdata

 • Övervaka företagets utsläpp i realtid

 • Ladda ner en överskådlig hållbarhetsrapport med egendefinierade mätvärden

Strategiskt arbete med hållbar drift

 • Kunskap om företagets egna koldioxid utsläpp är det bästa underlaget för ett strategiskt arbete mot att bli en hållbar verksamhet

 • Utifrån ditt företags faktiska koldioxid utsläpp föreslås relevanta åtgärder för att minska utsläppen.

 • Följ en åtgärdsplan mot netto noll utsläpp i enlighet med Parisavtalet

Framtidsinriktat och lönsamt

 • Ersätter tid- och resurskrävande manuella processer

 • Bli mer attraktiv för kunder, partners, anställda och investerare

 • Att vara proaktiv och förberedd på nya lagkrav och hållbarhetsregleringar är en lönsam affärsstrategi

Optimerar företagets resa mot NettoNoll

Allt fler företag sätter ambitiösa mål om Net Zero utsläpp före 2050 enligt Parisavtalet. Här utgör hållbarhetsredovisningen en central del av det strategiska arbetet för att minska utsläppen och sträva mot att bli ett nettonollföretag. 

Traditionell hållbarhetsredovisning och rapportering är en tidskrävande och kostsam process. Att manuellt identifiera, hantera, analysera och rapportera data är extremt arbetskrävande processer.

24SevenOffice förenklar hållbarhetsredovisningen med hjälp av AI. Genom en enkel integration får din verksamhet tillgång till uppdaterade, användbara dashboards och rapporter som förenklar resan mot Net Zero

 

Boks en tid för att prate med en av våra experterTydliga och överskådliga dashboards gör det enkelt att få kontroll på företagets utsläpp och möjliggör övervakning av utsläpp i realtid. 

Utsläpp i tre kategorier

 

Genom en enkel integrering med oss kan ditt företags klimatutsläpp beräknas på ett ögonblick. Du får tillgång till ett överskådligt dashboard klart och tydligt visar företagets utsläpp uppdelade i scope 1, 2 och 3. 

Denna översikt möjliggör realtidsövervakning av dina egna utsläpp och ger dig möjlighet att ladda ner rapporter efter behov. Med hänsyn till företagets koldioxidavtryck samt bransch kommer vårt system att generera förslag på relevanta åtgärder för att reducera utsläppen och på så vis öka företagets klimat positiva påverkan. Enklare och smartare än såhär kan det inte bli! 

Scope 1: Direkta utsläpp 

Scope 2: Indirekta utsläpp från energiförbrukning

Scope 3: Indirekta utsläpp kopplade till värdekedjan

Ofta ställda frågor

 • Företag spelar en viktig roll i arbetet mot den globala ambitionen att uppnå nettonoll utsläpp före 2050. Inom en snar framtid kommer nya regleringar, lagkrav och avgifter relaterade till hållbarhetsredovisning och rapportering att påverka näringslivet  Det är smart att vara förberedd när kraven träder in.

  Hållbarhetsredovisning ger företag värdefull insikt i sin egna miljöpåverkan, genom att synliggöra vilka aktiviteter som genererar utsläpp av växthusgaser. Hållbarhetsredovisning vägleder företag om vart de bör rikta sitt fokus och genomföra åtgärder för en positiv klimatpåverkan.

  Genom hållbarhetsredovisningen kan företaget jämföra sina utsläpp med andra aktörer både nationellt och globalt. Det är särskilt användbart för att bedöma sin egna utsläpps prestation i jämförelse med branschen i stort eller med liknande verksamheter eller produkter.

  Hållbarhetsredovisningen ger en helhetsbild av företagets totala klimatpåverkan och kommer vara ett viktigt verktyg för att kunna visa utsläppsminskningar över tid. Hållbarhetsredovisningen är en viktig del för att kunna kommunicera företagets konkreta förbättringar och positiva klimatpåverkan över tid.

 • Automatiserad hållbarhetsredovisning ersätter en stor mängd manuella processer som sparar företag både tid och pengar.

  En automatiserad hållbarhetsredovisning kan följas i realtid, för att säkerställa utsläppsminskningar och maximera företagets positiva klimatpåverkan. 

  Vi använder AI för att generera relevanta branschspecifika åtgärder baserat på företagets unika koldioxidavtryck, anpassat efter företagets behov. 

  Företag som tar kontroll över hållbarhetsredovisningen tar en aktiv roll och banar väg i det gröna skiftet. En stark och målinriktad hållbarhetsprofil är en differentiering i kampen om de bästa anställda, kunder, partner och investerare.

  Företag med hållbarhetsredovisning som styrningsverktyg bidrar till att nå världssamfundets ambition om Net Zero utsläpp 2050.

 • Det viktigaste för företag är främst att skaffa insikt i sitt eget koldioxidavtryck. Denna insikt bör användas för att sätta mål för utsläppsminskning och positiv klimatpåverkan.

  Med 24SevenOffice klimatredovisning får företag överblick över sina egna utsläpp. Vi använder AI för att generera relevanta, branschanpassade åtgärder baserat på företagets unika koldioxidavtryck och anpassat till företagets behov.

   

Vi förenklar resan mot Net Zero!

Boka en demo!


Vi ger dig svar på dina funderingar och hjälper dig med att komma igång med resan mot att bli ett nettonollföretag. Kontakta oss idag så berättar vi mer. Fyll i dina uppgifter i formuläret till höger så tar vi kontakt med dig inom kort!
Låt oss tillsammans hitta den bästa lösningen för dig! Att välja affärssystem är inte alltid enkelt. Gör det kloka valet och kontakta oss på 24SevenOffice. Vi är här för att hjälpa dig att hitta den lösning som passar dina behov!