Klimaregnskap

Klimaregnskap fra 24SevenOffice gir deg full kontroll over bedriftens klimagassutslipp. Vi benytter AI til å beregne karbonavtrykk, monitorere utslipp i sanntid, samt generere tiltak for klimapositiv påvirkning.

klimaregnskap_24sevenoffice-min-1-1

Hva er et klimaregnskap?

Et klimaregnskap er en oversikt over bedriftens totale klimautslipp. Et klimaregnskap viser hvilke aktiviteter som gir størst utslipp av klimagasser, og hvordan bedrifter bør gjennomføre tiltak for utslippsreduksjon.

Vårt klimaregnskap er utviklet av bærekraftseksperter i tråd med GreenHouseGas (GHG) protokollen, som er den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp.

Slik fungerer klimaregnskap

 • Registrer din bedrift og aktiver klimaregnskap

 • AI beregner og visualiserer din bedrifts totale klimapåvirkning

 • Bruk innsikten til å sette mål om utslippsreduksjon og start reisen til netto null

Klimaregnskap med 24SevenOffice

Automatisert utregning av klimagassutslipp

 • Bedriftens karbonavtrykk beregnes ved hjelp av AI, basert på egne regnskapsdata

 • Monitorer bedriftens utslipp i sanntid

 • Last ned oversiktlig klimarapport med egendefinerte indikatorer

Strategisk arbeid med bærekraftig drift

 • Innsikt i bedriftens eget klimautslipp er det beste grunnlaget for strategisk arbeid mot mer bærekraftig drift

 • Utifra din bedrifts faktiske karbonavtrykk tilbys relevante tiltak for utslippsreduksjon

 • Følg en tiltaksplan mot netto null utslipp i tråd med Parisavtalen

Fremtidsrettet og lønnsomt

 • Erstatter tid-og ressurskrevende manuelle prosesser

 • Øker attraktivitet mot kunder, partnere, ansatte og investorer

 • Det er lønnsomt å være forberedt på nye lovkrav og bærekraftsreguleringer

Reduser bedriftens reise til Netto Null-utslipp

Stadig flere bedrifter setter seg mål om å nå "netto null" utslipp innen 2050 – i tråd med Parisavtalen. Et klimaregnskap er et godt utgangspunkt for et strategisk arbeid mot å redusere utslippene.

Tradisjonelt klimaregnskap og bærekraftsrapportering er både tidkrevende og ikke minst kostbart. Manuelle funn og analyse av data og rapportering er prosesser som ofte krever mye tid og er kostbart. 

24SevenOffice sitt klimaregnskap bruker AI til å hente ut data i sanntid. Med en enkel integrasjon får bedriften din tilgang til oppdaterte, nyttige dashbord og rapporter som reduserer reisen til netto null

 

New call-to-action

 

Oversiktlige dashbord gjør det enkelt å få kontroll på bedriftens utslipp, samt gir mulighet til å monitorere utslipp i sanntid. 

Klimagassutslipp i tre kategorier

En enkel integrasjon mot oss avdekker bedriften din sitt klimagassutslipp på et øyeblikk. Du får tilgang til et oversiktlig dashbord som viser utslippene fordelt på scope 1, 2 og 3.

Denne oversikten gir deg mulighet itl å overvåke egne utslipp i sanntid, og laste ned rapporter ved behov. Basert på bedriftens karbonavtrykk samt bransje, gir verktøyet bedriften relevante tiltak for å redusere utslipp, samt øke bedriftens klimapositive påvirkning. 

Enklere og smartere blir det ikke. 

Scope 1: Direkte utslipp 

Scope 2: Indirekte utslipp fra energiforbruk

Scope 3: Indirekte utslipp knyttet til verdikjeden  

 

Ofte stilte spørsmål

 • Bedrifter spiller en viktig rolle for at verdenssamfunnet skal nå den globale ambisjonen om netto null utslipp før 2050. I nærmeste fremtid vil mange ny lovkrav, avgifter og reguleringer  treffe næringslivet i forhold til klimaregnskap og bærekraftsrapportering. Det er smart å være forberedt når kravene treffer.

  Et klimaregnskap gir bedrifter verdifull innsikt i egen miljøpåvirkning. Det synliggjør hvilke aktiviteter som medfører utslipp av klimagasser. Klimaregnskapet åpenbarer dermed hvor bedriften bør rette fokus og iverksette tiltak for klimapositiv påvirkning.

  Klimaregnskap fra 24SevenOffice gjør det mulig å sammenligne bedriftens utslipp med andre aktører nasjonalt og globalt. Det er spesielt nyttig å sammenligne prestasjoner på bransjenivå, mot aktører med lignende drift og produkter.

  Klimaregnskapet viser bedriftens totale klimapåvirkning og vil være et viktig verktøy for å vise frem utslippsreduksjon over tid. Klimaregnskapet er et viktig utgangspunkt for å kommunisere bedriftens konkrete forbedringer og klimapositive påvirkning over tid.

 • Automatisert klimaregnskap erstatter en rekke manuelle prosesser som sparer bedrifter både tid og penger.

  Et automatisert klimaregnskap kan monitoreres i sanntid, for å sikre utslippsreduksjon, samt å maksimere bedriftens klimapositive påvirkning. 

  Vi benytter AI til å generere relevante bransjespesifikke tiltak, basert på bedriftens unike karbonavtykk og tilpasset bedriftens behov. 

  Bedrifter med full kontroll på klimaregnskapet går foran som tydelige aktører som bidrar i det grønne skiftet. En sterk og målstyrt bærekraftsprofil er et differensieringspunkt i kampen om de beste ansatte, kunder, partnere og investorer.

  Bedrifter med klimaregnskap som styringsverktøy  bidrar til at verdenssamfunnet vil nå den globale ambisjonen om netto null utslipp i 2050.

 • Det viktigste bedrifter kan gjøre er først og fremst å skaffe seg innsikt i eget karbonavtrykk. Innsikten bør benyttes til å sette mål for utslippsreduksjon og klimapositiv påvirkning.

  Med 24SevenOffice klimaregnskap vil bedrifter få oversikt over egne utslipp. Vi benytter AI til å generere relevante bransjespesifikke tiltak, basert på bedriftens unike karbonavtykk og tilpasset bedriftens behov. 

Vi forenkler netto null reisen!

Book en demo hos oss!


Vi gir deg svar på det du måtte lure på og hjelper deg i gang med netto null reisen. Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat. Fyll inn opplysninger i skjemaet til høyre, så tar vi kontakt innen kort tid!
La oss finne den rette løsningen for deg! Å velge nytt forretningssystem er ikke alltid enkelt. Ta det smarte valget og prat med oss i 24SevenOffice, så finner vi den løsningen som passer dine behov best, enten du kun har behov for et nytt regnskapssystem eller et mer komplett forretningssystem.