En bølge av digitale muligheter

Skrevet av: Frode Brurberg Hansen -

Lesetid: 3minutter

Den teknologiske utviklingen har nå virkelig begynt å ta løpefart – noe som fremtvinger at ledere må ta stilling til hvordan en skal møte mulighetene og utfordringene knyttet til dette.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -15 (1)

Ved å surfe på den digitale bølgen, vil de ansatte i bedriften bruke mer tid på de store og kompliserte problemstillingene, og mindre tid på enkle og manuelle oppgaver.


Bransjer i endring


Det er nå viktigere enn noen gang at ledere følger med på utviklingen innen teknologi knyttet til digitalisering, kunstig intelligens (AI), maskinlæring og Big Data, for å nevne noe. Utviklingen har nå virkelig begynt å ta løpefart – noe som fremtvinger at ledere må ta stilling til hvordan en skal møte mulighetene og utfordringene knyttet til dette.

Vi har over tid hørt om hvordan enkelte yrker vil forsvinne eller endres, nå ser vi i større og større grad sannheten i glasskula. Dette kan naturligvis verken ledere eller arbeidstakere stille seg likegyldige til, selv om «bedriften går som det suser» i dag. Vi kan ikke surfe på eller leve av fortiden, vi må dreie fokus mot fremtidens muligheter. Derfor det viktig å ta endring og omstilling på alvor.


Digital tankegang fører til store muligheter


Vi deltok denne våren på Oslo Business Forum 2017, som åpnet for diskusjon om nettopp dette temaet. Der snakket dagens ledere om en nær fremtid, som for mange virker ganske fjern, fordi den kanskje er vanskelig å se for seg.


«Det er viktig for ledere å forstå den digitale bølgen som skyller over oss.»


Bildet som dannes er at vi står ovenfor en ny industriell revolusjon - som er beskrevet som både eksponentiell, kombinatorisk og polariserende på en gang. Gründeren bak Oslo Business Forum, Christoffer Omberg, er ikke i tvil om at den teknologiske utviklingen vil gi mange spennende muligheter:


«Selv om denne utviklingen fører med seg noen utfordringer for fremtidens ledere, kommer den også til å føre til store muligheter, spesielt innen finans, medisin og utdanning. Det er viktig for ledere å forstå den digitale bølgen som skyller over oss; forstå hvordan buzzord som blockchain, cloud, AI og VR kommer til å påvirke vår fremtid. Å få sin organisasjon med på denne tankegangen, er nøkkelen for å lykkes med å implementere nye teknologiske løsninger.»


«App-hverdagen» - privat og på jobb


Flere og flere stillinger krever stor grad av tilgjengelighet, og det er en voksende trend at de ansatte må kunne multi-taske med mange baller i luften samtidig. Dette er vanskelig å få til på en effektiv måte, uten å benytte seg av digitale og 100% skybaserte løsninger. For mange kan dette allerede være en realitet på morgenkvisten:


«Jeg våkner opp til Good Morning som måler min søvnsyklus og forsikrer seg om at jeg våkner i den lyseste fasen, slik at jeg er maksimalt uthvilt. Siri setter på min yndlingsmusikk fra Spotify til frokost og bestiller en Uber til meg. Rett før jeg går ut døren, minner Alexa meg om at jeg må huske paraply, ettersom det er meldt overskyet og regn senere på dagen»


App-er blir mer og mer integrert i vår hverdag, og både Uber, Vipps, Spotify, Ruter, Netflix, og Good Morning blir naturlige hjelpere i livets små og store gjøremål. De fleste av oss er vant til hvordan app-er gjør privatlivet enklere og mer effektivt, på samme måte bør det være i jobbhverdagen. Med 24SevenOffice Mobil kan ansatte og ledere utføre de oppgavene som er naturlige å gjøre fra mobilen når en er på farten, om det skulle være fakturering, godkjenning av fakturaer, planlegging, reise-og utleggsregning, eller å få oversiktsbilder og rapporter med status og nøkkeltall.


Digitale løsninger vil spille de ansatte enda bedre


Fordelene ved digitalisering og robotiserte tjenester er mange; periodisk måling av data, dashboards, statusmeldinger, automatisk overføring av midler, risikovurderinger og utvalg basert på satte kriterier. «Robot as a service», er i følge IDC (International Data Corp), i stor vekst, men det er ikke alt roboter er like gode på.
«Ansatte trengs til å fremstille kompliserte sammenhenger, følge opp kunder, og skreddersy løsninger.»


De ansatte vil fremdeles har sterke fordeler versus roboter når det kommer til å guide kunder gjennom større endringsprosesser, overbevise andre til handling (f.eks i form av salg) og validere gitt valg, fremstille kompliserte sammenhenger, følge opp basert på erfaring og skreddersy løsninger. Mennesker vil alltid være bedre enn roboter knyttet til det emosjonelle og mellom-menneskelige. Roboter er tross alt ikke av kjøtt og blod.


Samtidig er det viktig at ledere og ansatte ikke anser eller opplever robotor og nye teknologi som en trussel, men heller en ressurs som kan gjøre hverdagen enklere, mer effektiv og fleksibel.
Å benytte et 100% skybasert system, som legger til rette for skreddersøm, automatisering og innovasjon – er første steget for mange bedrifter til å bli heldigitale. At skyløsninger også sparer miljøet, sammenlignet med tradisjonelle løsninger, bør også være en fin motivasjon.