Er Norge skodd for framtiden?

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 2minutter

Det er en allmenn erkjennelsen at innovasjon og nyskaping er en viktig drivkraft for økonomisk utvikling spesielt, og for samfunnsutviklingen mer generelt.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -27

Når studenter denne våren har vist fram studentbedriftene sine for juryer og publikum på fylkesmesser og i NM, har tilbakemeldingene vært bemerkelsesverdig samstemte: Imponerende! For en kreativitet! Dette tegner godt for framtiden.

Og framtidstro trenger vi. Litt billedlig talt kan vi si at hvis vi fortsetter å gjøre det samme i dag som vi gjorde i går, vil morgendagen ikke bli som gårsdagen. Endringstakten er enorm, og innovasjon og nyskaping er nødvendig i alle bransjer og sektorer.

Norge trenger nyskapning

Norge trenger nye virksomheter for å sikre sysselsetting og vekst. Vi trenger nyskaping i eksisterende virksomheter – og nye måter å løse de offentlige oppgavene på, for opprettholde et godt velferdstilbud til befolkningen. De som går på skolen i dag, skal være aktører og innovatører i et samfunn – vi knapt kan forestille oss. Det naturlige spørsmålet å stille seg da, er hvordan vi kan sikre og legge til rette for at den gruppen skal være best mulig skodd for framtiden?

Samarbeidsavtale mellom 24SevenOffice og Ungt Entreprenørskap Telemark

24SevenOffice og Ungt Entreprenørskap Telemark har inngått en samarbeidsavtale, der studenter får tilbud om tilgang til 24SevenOffice sine skybaserte forretningssystemer. Vi setter stor pris på at en viktig teknologibedrift som 24SevenOffice, med lokal tilhørighet, har fokus på studenter i regionen.

Våren 2016 skal Ungt Entreprenørskap Telemark arrangere en Innovasjonscamp, hvor studenter skal komme opp med løsninger og ideer rundt videreutvikling og nye forretningsområder for 24Sevenoffice sine produkter.

«Beste profilering» under NM

I mai år ble Telemarksmesterskapet for Studentbedrifter arrangert og de prestisjefylte «Årets Innovasjonspris» delt ut. Med blant annet ansatte fra 24SevenOffice i juryen gikk prisen til studentbedriften Pexo, som også vant prisen for «beste profilering» under NM i Oslo et par uker senere.

Innovasjon og nyskaping er en viktig drivkraft for økonomisk utvikling

«Det er en allmenn erkjennelsen at innovasjon og nyskaping er en viktig drivkraft for økonomisk utvikling spesielt, og for samfunnsutviklingen mer generelt. Det er derfor naturlig at det anses som en viktig oppgave for utdanningssystemet på alle nivåer å gi tilbud på dette området».
Dette skriver NIFU (Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) i sin sluttrapport på en fireårig evaluering av den norske satsingen på entreprenørskap i utdanning. Ungt Entreprenørskap jobber med å øke entreprenørskapsholdninger i utdanningsløpet. Igjennom å etablere, drifte og avvikle en bedrift i løpet av et skoleår vil barn og unge få verdifull erfaring.

Forskning viser at:

  • De som har drevet Ungdomsbedrift (UB) har 50 prosent høyere etableringsrate enn de øvrige i samme aldersgruppe.
  • 33 prosent av tidligere UB-elever har lederansvar i dag – mot 25 prosent i kontrollgruppen.
  • 55 prosent av UB-deltakerne mener de har nødvendige kunnskap og ferdigheter for å etablere en bedrift om muligheten skulle dukke opp mot 41 prosent i kontrollgruppen.
  • 46 prosent av UB-deltakerne ønsker å bli selvstendig næringsdrivende – mot 39 prosent i kontrollgruppen.

 

Rikspolitisk satsingsområde

Entreprenørskap i utdanning har vært rikspolitisk satsingsområde siden 2003. Et samlet Storting står bak satsingen, og alle sittende regjeringer har siden den gang jobbet aktivt for å styrke entreprenørskapets plass i utdanningssystemet. EU har definert entreprenørskap som en av åtte nøkkelkompetanser som bør stimuleres i hele utdanningsløpet, og Norge er en pioner på området i Europa.

Når elever og studenter får utviklet sine entreprenørskapsmuskler som del av utdanningen, vil det komme både dem selv og samfunnet til gode. Målet er derfor at entreprenørskap skal bli integrert del av undervisningen i hele utdanningsløpet – fra grunnskolen til høyere utdanning.

Viktig med framtidsrettede samarbeidsbedrifter

Samarbeidet mellom 24SevenOffice og Ungt Entreprenørskap Telemark vil gi studenter i Telemark en enda større verktøykasse for entreprenørskap. Vi har også stor tro på at 24SevenOffice vil få verdifulle og helt konkrete løsninger for hvordan de kan videreutvikle og tenke nytt – i forhold til løsningene de er markedsledende på i dag. Målet er rett og slett at samarbeidet skal være med å bidra til morgendagens verdiskaping.

Vi takker 24SevenOffice for at de engasjerer seg i at dagens studenter – og dermed bidrar til at det norske samfunnet – blir enda bedre skodd for framtiden.


Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice