Feriepenger - dette må du vite

Skrevet av: Camilla Therese Øino -

Lesetid: 2minutter

Juni måned betyr for mange arbeidsgivere utbetaling av feriepenger. Hva bør du huske på, og hva er viktig å vite når du skal betale feriepenger?

feriepenger_24SevenOffice

Hvorfor feriepenger?

Utbetaling av feriepenger skal erstatte mangel på lønn når arbeidstakere tar seg ferie. Beløpet beregnes ut fra lønnen til arbeidstaker året før, og skal utbetales etterhvert som ferien tas. 

Hva bør du huske før utbetaling av feriepenger?

Om du sitter på ansvaret for å utbetale ferie til ansatte, er det en rekke ting det er viktig å huske på. 

Feriepenger, sykmelding og permittering

Først og fremst er det viktig å huske på at ansatte som er sykmeldte eller permitterte, ikke skal ha ferie. Dette gjelder både helt- og delvis sykmelding. 

Om en ansatt er sykmeldt i juni, skal ikke feriepengene utbetales før den ansatte faktisk tar ut ferie – dette gjelder dersom NAV utbetaler sykepengene direkte. 

Her er det viktig å være oppmerksom på at dersom feriepenger utbetales til en sykmeldt, vil vedkommende få dobbelt utbetaling i juni. Dette inkluderer altså både feriepenger fra arbeidsgiver samt sykepenger fra NAV. Om vedkommende tar ferie senere, risikerer du å måtte betale ut feriepenger to ganger dersom den ansatte krever det. 

Ved permittering får den permitterte ansatte dagpenger fra NAV, noe som betyr at disse heller ikke skal få utbetalt feriepenger i juni. Den permitterte skal melde ferien til NAV slik at dagpengene stanses, og arbeidsgiver kan utbetale feriepengene. Datoen for maks permitteringsperiode utsettes den samme perioden som lengden på ferien.

Når utbetales feriepenger?

I utgangspunktet skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Det vanligste er at virksomheten utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel i juni, men noen kjører også ut lønnskjøringer i juli måned. 

Hvordan beregnes feriepenger?

Feriepengene beregnes ut fra årslønnen arbeidstaker får fra arbeidsgiver, og utgjør gjerne 12 % av årslønnen dersom du har 5 uker ferie. Om du har 4 ukers ferie utgjør feriepengene 10,2% av årslønnen.

De fleste arbeidsgivere tilbyr 5 ukers ferie. Summen som utbetales ved ferielønnskjøring vil derfor være: feriepenger + junilønn - trekk for x antall dager/uker ferie. Beløpet som blir utbetalt som feriepenger blir derfor noe lavere enn hva opptjente feriepenger er i selve opptjeningsåret.

Hvordan gjør du feriepengekjøring med 24SevenOffice?

Har du lønnsmodulen til 24SevenOffice? Slik gjør du en feriepengekjøring:

  • Gå til Ny lønnskjøring og velg Feriekjøring (Om du ikke får opp valget for feriepenger, kan du sjekke om det finnes en ordinær kjøring for samme periode allerede. Slett denne for å få opp ny feriekjøring).

 

  • Se til at fra/til dato og utbetalingsdato stemmer, og velg Opprett. Feriekjøring må ha periode i 2024, normalt 01.06-30.06.

 

Feriekjøring er en ordinær kjøring som henter inn faste poster + feriepostene automatisk, i tillegg til trekk i lønn for ferie. Om feriekjøringen for perioden juni er kjørt, er juni måned brukt opp. Ved behov for å kjøre en lønnskjøring til må det opprettes ekstrakjøring. 

Les mer utfyllende hvordan du gjør feriekjøringer i 24SevenOffice systemer.

Feriepenger og lønnskjøring med 24SevenOffice: Hva må du huske på?

  • Dobbeltsjekk at kolonnen for “Feriepenger” 2023 går i 0,- etter at du har opprettet feriekjøringen.
  • Feriepengekjøring teller som en ordinær kjøring – hvis du skal utbetale feriepenger samtidig som den ordinære kjøringen må en av kjøringene gjøres som ekstrakjøring.
  • Bokføringen blir feil dersom LA 127-130 er endret konto uten at 292 Feriegjeld er endret.