Forenkler netto null reisen for bedrifter

Skrevet av: Vilde Wangen Lindqvist, Head of Marketing i 24SevenOffice -

Lesetid: 2minutter

Med karbonregnskap fra 24SevenOffice, kan du ta i bruk bransjens første løsning for å rapportere på bærekraftsdata direkte fra regnskapet, helt automatisk, ved hjelp av AI.

linda

24SevenOffice lanserer nå en egen netto null plattform, som gjør det mulig for bedrifter å sette karbonregnskap på autopilot. Plattformen vil bygges ut med flere nyttige verktøy som forenkler bedriftens bærekraftsarbeid.

- Vi har gleden av å tilby en løsning og et redskap alle bedrifter trenger for å nå netto null utslipp før 2050. Vi tilbyr rett og slett en muliggjørende teknologi i det grønne skiftet, sier Linda Sannesmoen, Head of Sustainability i 24SevenOffice.

Det globale målet om netto null utslipp i 2050 krever en samlet innsats fra alle. En stadig økende mengde bedrifter har forpliktet seg til å nå netto null utslipp i tråd med Paris-avtalen, med det formål å unngå en oppvarming over 1,5 grader. Dette er en viktig del av den globale kampen mot klimaendringer, og det er avgjørende at vi alle bidrar for å nå dette felles målet.

- Om din bedrift ikke har begynt med bærekraftsarbeid enda, vil vår løsning være en ypperlig start på reisen. Og for dere som allerede er godt i gang, vil vår løsning spare bedriften deres for mye tid og penger, sier Sannesmoen.

 

linda2

Linda Sannesmoen, Head of Sustainability presenterte vår nylanserte plattform på EC Konferansen 2023.

Fremtidsrettet og lønnsomt

Det er bare et tidsspørsmål før nye reguleringer vil treffe bedriftene, og vi vet at CO2-avgiftene er på vei. Å være forberedt og ha kontroll på utslipp vil være lønnsomt når kravene inntrer.

Det er mange fordeler ved å sette netto null reisen på autopilot. Alternativet er manuell innhenting av data, manuell bokføring og manuell føring av karbonregnskap. Det er tidkrevende arbeid som også ofte krever innleid hjelp av bærekraftseksperter. Vår helautomatiserte løsning er både tidsbesparende og kostnadsreduserende.

En annen fordel er å øke konkurransekraften. - Å ha kontroll på utslipp viser ansvarlighet som øker attraktivitet og styrker omdømmet. Det blir et differensieringspunkt i jakten på de beste hoder, hender, kunder, partnere og investorer, sier Linda.

Hvis vi tar kontroll over utslippene våre, vil vi nå netto null - og forhåpentligvis deretter en netto positiv fremtid.

— Linda Sannesmoen, Head of Sustainability


Smartere og enklere blir det ikke

Vi har lagt til rette for at kunder nå får tilgang til automatiserte karbonregnskap og finansielt regnskap parallelt, i en og samme innlogging.

Vår netto null plattform er utviklet av bærekraftseksperter i tråd med GHG protokollen, som er den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimautslipp i et klimaregnskap.

En enkel integrasjon vil avdekke bedriftens utslipp på et øyeblikk. Et oversiktlig dashbord viser utslippene i scope 1, 2 og 3. Bedriftens utslipp kan overvåkes i sanntid og man kan laste ned rapporter ved behov.

- Rapporten vår er gull verdt, med et klikk har du verdens mest effektive klimarapport. På én side har vi samlet alle interessante mål på bedriftens utslipp, som er oversiktlig og grafisk presentert. Dette er et meget verdifullt vedlegg til anbud, tilbud, bærekraftsrapport og årsregnskap.

- Smartere og enklere blir det ikke, sier Sannesmoen.

 

Katalysator for tiltak

Basert på bedrifts karbonavtrykk samt en bransjesammenligning, mottar kunden en oversikt over de mest effektive og relevante tiltakene for å redusere utslipp. Slik blir løsningen også en katalysator for tiltak som øker bedriftens klima positive påvirkning.