Hvordan bygge integrasjoner basert på API-er?

Skrevet av: Frode Brurberg Hansen -

Lesetid: 3minutter

Å legge til rette for effektiv arbeidsflyt og integrasjoner som gjør kunders hverdag enklere, står sentralt i 24SevenOffice sin forretningsmodell og strategi.

24SevenOffice-02

Før i tiden, med tradisjonell software, måtte bedrifter ofte få utviklet de samme programmene flere ganger, på ulike maskiner - og i ulike systemer. Å få på plass integrasjoner mot andre systemer, krevde gjerne store investeringer og mye vedlikehold. Slik er det heldigvis ikke lenger.


Tilbyr ditt ERP-system et åpent API?


I dag er det å velge et skybasert system mer eller mindre en selvfølge for bedrifter som ønsker å være konkurranse- og levedyktige i den digitale tidsalderen. Som en del av prosessen rundt valg av ERP-system er det flere ting som er naturlig å se nærmere på. Et viktig aspekt for mange er åpne APIer.


24SevenOffice har alltid vært i skyen og vi har alltid vært opptatt av å kunne tilby gode integrasjonsmuligheter mot andre systemer, fordi vi vet hvor viktig dette er for mange av våre kunder. Dette gjør vi ved å tilby en rekke APIer, som gjør det mulig å hente ut og lagre informasjon i 24SevenOffice, uten at du må klikke rundt i systemet og legge inn informasjon som du allerede har lagret et annet sted. Det skal holde meg «ett sted, en gang», da dobbeltregistrering i vår øyne hører fortiden til.


De fleste systemer i skyen tilbyr i dag åpne API-er, slik at de er tilrettelagt for å koble seg mot andre løsninger. Men det finnes også skybaserte aktører, eksempelvis her i Norge, som fokuserer mindre på dette.


Så hva er egentlig et API?


Et API er et grensesnitt laget for maskiner - og gir ulike systemer muligheten til å snakke med hverandre. Når du logger inn i 24SevenOffice-applikasjonen kommer du til et grensesnitt som er laget for mennesker.


La oss si at du har et program eller en nettside hvor nye kunder kan registrere seg. Du må kanskje skrive inn informasjonen om alle nye kunder manuelt i 24SevenOffice CRM, eller du må laste ned en fil og importere nye kunder manuelt. Med en API-integrasjon kan dette gå helt automatisk, og hvis kunden logger inn i systemet ditt og endrer adressen sin vil dette oppdateres i 24SevenOffice av seg selv.


Et annet eksempel kan være kassesystem. Hva med å få dagsoppjør over kasse direkte inn til 24SevenOffice for bokføring - med bilag automatisk fordelt på de rette kontoene i regnskapsprogrammet?


Med et API kan du knytte sammen programmene du jobber med til daglig, for å få en bedre flyt i hverdagen - og kanskje få automatisert oppgaver som tidligere tok mye av tiden din.

Hvordan bruke et API?


Først må du finne ut av hvilke prosesser eller oppgaver du ønsker å løse på en mer effektiv måte. Det kan lønne seg å skrive ned så mange detaljer som mulig, slik at vi kan avdekke eventuelle utfordringer eller endringer tidlig i prosessen. Det kan eksempelvis være godt mulig vi har ferdige løsninger for deg som kan være oppe i løpet av fem minutter.


Vi opplever at mange engster seg for å ta fatt på integrasjonsprosjekter knytter til APIer, da de tror det hele blir for teknisk. Fakta er at det viktigste i første fase er å kartlegge prosessene en har i dag, tegne flyter – og se på hvordan en kan jobbe smartere.


Hvis du ser at det er veldig mye du ønsker å få til - og det begynner å dukke opp mange spørsmål, kan det være en god idé å ta kontakt med en av våre konsulenter - eller API-support.


Det er i dag satt opp hundrevis av integrasjoner mot 24SevenOffice, hvilket betyr at våre konsulenter og support har bred kompetanse og erfaring rundt hva som er mulig å få til – og hva som er korteste og mest effektive vei til mål.


Hvem kan løse det?


Når kravspesifikasjoner, scope og flyt er definert - er fundamentet på plass.
Å gjennomføre selve integrasjonen mot et API krever en god del teknisk kunnskap, men har du en eller flere dyktige utviklere med deg vil en integrasjon gå smertefritt for seg - og som resultat kunne forenkle hverdagen din betraktelig. 24SevenOffice tilbyr bred dokumentasjon rundt våre APIer på vår API-side.


Det er viktig at løsningen som lages mot APIene til 24SevenOffice har en god logikk for å håndtere uventede feil. Hvis du sender over mangelfull data, eller noe annet er feil, er det viktig at integrasjonen gir beskjed til deg om nettopp dette, slik at du kan få rettet det opp. En god utvikler vil sørge for at dette blir gjort, men det kan lønne seg å forhøre seg med vår API-support - for å sjekke at dere ender opp med en robust integrasjon, som vil kreve lite vedlikehold i fremtiden.


Det er for øvrig også mulig å kjøre integrasjonsprosjekter direkte gjennom 24SevenOffice og vår konsulentavdeling.
Uansett hvilke løp du som 24SevenOffice-kunde velger, vil API-support være en tilgjengelig ressurs og støttespiller i forbindelse med integrasjonsprosesser.

 

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice