MVA-melding: Alt du trenger å vite – inkludert frister 2024

Skrevet av: Rebecca Paulina van Vuuren, Chief Marketing Officer i 24SevenOffice -

Lesetid: 6minutter

I denne bloggposten får du all informasjonen du trenger om MVA-melding. Finn ut hvordan du leverer, betaler og hva fristene er for regnskapsåret 2024.

24SevenOffice-Miljøbilder-21-

Hva er MVA-melding?

MVA-melding er en rapport som mva-pliktige foretak må levere til skattemyndighetene. Den inneholder informasjon om inngående og utgående merverdiavgift, samt annen relevant informasjon. MVA-meldingen brukes til å beregne hvor mye merverdiavgift foretaket skal betale eller få tilbake.

Formålet med MVA-meldingen er å sikre at merverdiavgiften blir riktig beregnet og rapportert til skattemyndighetene, samt å kontrollere at foretaket betaler riktig beløp i merverdiavgift.

MVA-melding må leveres jevnlig, vanligvis annenhver måned – 6 ganger i året. Dette gjelder for de aller fleste mva-pliktige foretak.

 

Hvem må levere MVA-melding?

Alle mva-pliktige foretak må levere MVA-melding. Dette inkluderer foretak som driver næringsvirksomhet og har en årlig omsetning over en viss grense. Grensen for å være mva-pliktig i Norge er for tiden 50 000 kroner i løpet av en 12-måneders periode.

Det er viktig å merke seg at noen foretak kan være fritatt for merverdiavgift, for eksempel visse ideelle organisasjoner eller foretak som driver med finansielle tjenester.

Hvis du er usikker på om ditt foretak er mva-pliktig og må levere MVA-melding, bør du kontakte skattemyndighetene eller en regnskapsfører for å få riktig veiledning.

 

Fristene for innlevering av MVA-melding

MVA-meldingen må leveres senest én måned og ti dager etter utløpet av hver termin. Dette gjelder for de aller fleste mva-pliktige foretak.

For regnskapsåret 2024 er de følgende terminene for innlevering av MVA-melding:

 

 • 10. april – 1. mva-frist for jan/feb 2024
 • 10. juni – 2. mva-frist for mars/april 2024
 • 2. september – 3. mva-frist for mai/juni
 • 10. oktober – 4. mva-frist, for juli/august
 • 10. desember – 5. mva-frist, for september/oktober
 • 10. februar 2025 – 6. mva-frist, for november/desember

 

Merk at fristen for innlevering av MVA-melding for mai og juni egentlig er 31. august, men blir reelt sett 2. september grunnet at det faller på en lørdag.

Hvis du ikke leverer MVA-meldingen innen fristen, kan det føre til gebyrer og renter. Det er derfor viktig å være nøye med å overholde fristene.

 

Konsekvenser av manglende innlevering eller betaling

Hvis du ikke leverer MVA-meldingen innen fristen, kan skattemyndighetene ilegge deg gebyrer. Gebyret kan variere avhengig av hvor lenge du har oversittet fristen og størrelsen på skyldig mva.

Hvis du ikke betaler skyldig mva innen fristen, kan det også påløpe renter på det utestående beløpet. Renten beregnes fra forfallstidspunktet og frem til betaling skjer.

I tillegg kan manglende innlevering eller betaling av MVA-melding føre til økt risiko for skattekontroll eller revisjon fra skattemyndighetenes side.

Det er derfor viktig å være nøye med å levere MVA-meldingen innen fristen og sørge for at eventuell skyldig mva blir betalt i tide.

 

Hvordan levere MVA-melding?

MVA-melding kan leveres via Skattetaten eller du kan gjøre det direkte i regnskapssystemet ditt dersom du bruker 24SevenOffice.

Uansett hvilken leveringsmetode du velger, er det viktig å sørge for at MVA-meldingen blir levert innen fristen og at eventuell skyldig mva blir betalt innen fristen.

 

Under finner du en veileder for å levere mva-melding direkte i 24SevenOffice:

Logg inn

 1. For å kunne starte prosessen må du være pålogget med bankID. Det gjøres ved å trykke på knappen for å validere. Du vil da være pålogget i åtte timer slik at du kan fullføre flere innsendinger uten å måtte logge på igjen.
 2. Det gjøres ingen endring i hvem som kan fylle ut og levere mva-meldingen.
 3. For å fylle ut å sende inn melding må du ha én av følgende roller i Altinn:
  1. Ansvarlig revisor
  2. Regnskapsmedarbeider
  3. Regnskapsfører uten signeringsrett
  4. Revisormedarbeider
 4. For å signere må du ha en av følgende roller i Altinn:
  1. Begrenset signeringsrett
  2. Kontaktperson NUF
  3. Regnskapsfører med signeringsrett.
  4. Les mer her om Altinns roller og rettigheter
 5. Dersom samme person både skal sende inn og signere meldingen og kun utføre dette som et trinn i prosessen i stedet for to, så må dette spesifiseres i innstillingene. 

 

Synkronisering

Hver gang du oppretter en ny melding, vil alle transaksjoner for en valgt periode bli synkronisert automatisk. Dersom det gjøres endringer etter dette, er det du som må velge å synkronisere perioden på nytt ved å trykke på synkroniseringsknappen og velge hvilken type synkronisering du ønsker å utføre. 

 • Vanlig: Hent alle transaksjoner med bilagsdato (eller periodedato) for perioden som er ført etter siste synkronisering
 • Full: Hent alle transaksjoner med bilagsdato (eller periodedato) for perioden

 

mva_synk.png

 

Validering

Du må validere hele meldingen din før den sendes inn. Dette for at innleveringen og innholdet skal være komplett og uten spørsmålstegn før innlevering. Ved validering vil vi vise eventuelle feilmeldinger per post eller per melding som må rettes for at alt skal være riktig og mulig å sende inn. 

 1. Før du sender inn en valideringsmelding vil hver post ha et blått merke helt til venstre.
 2. Avhengig av valideringsresultatet vil hver post få en ny farge:
  1. Grønn - Gyldig post
  2. Gul - Gyldig post med avvik. Få flere detaljer ved å lese valideringsresultatene for denne posten.
  3. Rød - Ugyldig post. Få flere detaljer ved å lese valideringsresultatene for denne posten.
 3. Hvis hele meldingen eller en post er ugyldig, vil den ikke bli behandlet eller ansett som mottatt av Skatteetaten. Dersom meldingen derimot kun inneholder avvik, vil Skatteetaten godta meldingen. 
 4. I valideringen tar Skatteetaten høyde for noen avrundinger og de har lagt inn en toleranse på +/- 10 kroner. 
 5. Mer informasjon om alle valideringsregler finner du her hos Skatteetaten.

 

Prosessen

Validering er noe som kan forekomme flere ganger avhengig av valideringsresultater. Vi har derfor valgt å spesifisere innsendingsprosessen i fire trinn som vi forklarer nedenfor. 

 1. Bokfør
  1. Ved bokføring vil alle saldo på MVA-kontiene i denne perioden bli nullet og bokført til oppgjørskontoen som du har valgt i innstillingene.
  2. Velg om du vil skrive inn bilagstekst ved bokføring som dukker opp igjen som kommentar på hver bilagslinje. Du kan også nå velge om du vil låse perioden direkte ved bokføring eller ikke.
  3. Etter at dette trinnet er startet, vil meldingen ikke være mulig å slette.
 2. Send inn MVA-melding
  1. Neste trinn er å fylle ut og sende inn meldingen. Dersom du har opplyst at en person har rettigheter til både å sende inn og signere, vil dette nå gjøres i ett trinn her.
 3. Signer og arkiver
  1. Etter at innsendingen er gjort, må en person med rettigheter signere meldingen.
 4. Registrer betaling
  1. Det siste trinnet er å registrere betalingen. Som nevnt er funksjonen med å velge leverandør i innstillinger nå lagt til, noe som gjør at vi nå kan etablere en reskontroføring som igjen genererer et betalingsforslag i bankmodulen. Dersom du av en eller annen grunn ikke har aktivert en bankavtale i 24SevenOffice, vil du få tilgang til betalingsinformasjon og også kunne markere at betalingen er utført manuelt.
  2. Du har muligheten til å opprette betaling eller en fordring i reskontro om det er beløp til gode.
   1. Du velger da om det er skyldig eller beløp til gode i betalingsskjemaet.
    Reskontoren vil lukkes når betaling er bokført.

 

betaling.png

 

Vedlegg

 • Mulighet for å laste opp så mange som 50 vedlegg (max 5 mb per fil) per melding.
  • Følgende formater vill støttes; xml, pdf, odf, docx, jpg og png.
 • Alle vedlegg blir slettes automatisk etter 2 år.

 

Merknader

 • Strukturerte forhåndsdefinerte merknader vil være tilgjengelige pr gyldig post og hele meldingen. Dersom du ønsker å informere om noe som ikke er med i disse merknadene, er det mulig å skrive fritekst, også her pr post eller hele meldingen. 
 • Hvis dere bruker de allerede forhåndsdefinerte merknadene, vil ikke Skatteetaten behandle meldingen manuelt. Dette skjer imidlertid ved bruk av fritekst.
 • Ved valg av merknad viser vi hele forklaringen. Dette kan ikke endres, men er kun en forklarende tekst.

 

Logg

 • For hver melding finner du også en logg, hvor du kan se hvem som gjorde hva, både faktiske brukere og når systemet genererte en aktivitet.
 • Logg finner du på høyreside i rapporten.

 

mva_logg.png

 

Manuell innsending

 • Skatteetaten oppfordrer selskap til å levere MVA-meldingen direkte fra regnskapssystemet. For de som av en eller annen grunn ikke kan eller vil levere direkte gjennom 24SevenOffice, har Skatteetaten utviklet en egen webbasert innlogget tjeneste som kan brukes for levering av MVA-melding. Altinn vil fortsatt brukes for identifisering og informasjonsutveksling. Dette vil foreløpig gjelde for eksempel fellesregistrerte selskaper. 
 • Skatteetatens webbaserte løsning, kalt Min merverdiavgift, tilbyr manuell inntasting eller opplasting av en XML-fil. Alle ulike alternativer er fortsatt basert på MVA-koder. 
 • Hvis du velger å laste opp en XML-fil, som kan lastes ned i innsendningstrinnet ellers via nedlastinger, må du være klar over at det ikke vil være mulig å gjøre endringer på tall eller merknader etter opplasting. Det er imidlertid mulig å laste opp vedlegg manuelt.

 

Ny versjon - Endringsmelding

 1. Fra 2022 vil tilleggsmelding ikke lenger være aktuelt. Dette betyr at du må sende inn en korrigert melding hvis du gjør endringer i regnskapet. Vi har rettet slik at du har mulighet til å ha flere oppgaver av en periode. Den siste innsendte vil alltid være gjeldende. Hvis du forventer behov for en ny versjon, vil vi gi muligheten til å ikke låse perioden ved postering. Du kan fortsatt låse opp en allerede låst periode via innstillinger i Regnskap og Regnskapsperioder.
 2. Dersom bokføring har skjedd i en periode som allerede er bokført via MVA-prosessen, vil de nye transaksjonene ligge under en egen fane som heter “Klar til bokføring”. Disse nye transaksjonene må valideres før du bokfører denne versjonen.
 3. Når det første trinnet, bokføring, er fullført, vil du bli flyttet till en ny fane “Klar til innsending”. Siden tilleggsmeldingen ikke lenger er relevant, vil denne fanen summere alle transaksjoner for denne perioden, både de nye og de som allerede er bokført eller sendt inn. 
 4. Nå er du klar til å sende inn hele den nye komplette meldingen. Etter innsending vil du bli flyttet til en annen fane som er navngitt med dagens dato og et symbol som indikerer at signering må skje. Når signeringen er fullført, får fanen et nytt symbol som indikerer at betaling gjenstår. Lag et betalingsforslag eller merk at betalingen skjer manuelt. Da er du ferdig!
 5. I fanemenyen vil du alltid ha kontroll over og se historikk for alle mulige versjoner av meldinger.
 6. Du kan også lese mer om dette på Sticos sine sider her.