Dagsoppgjør fra kasse automatisk bokført

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 1 minutt

INSPIRIA Science Center er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter i Sarpsborg innen matematikk, naturvitenskap og teknologi hvor de besøkende lærer ved å eksperimentere selv.

INSPIRIA Science Center -2

Et science center kan gjerne beskrives som en fornøyelsespark med kunnskap i fokus. Her lærer man om matte, fysikk, biologi, kjemi eller astronomi, mens en løper fra den ene morsomme opplevelsen eller aktiviteten til den andre. Senteret benyttes flittig; fra de eldste barna i barnehagen, til elever i grunnskolen og i videregående skole. I tillegg er senteret også en populær familieaktivitet. INSPIRIA kunne vise til over 100 000 besøkende i første hele driftsår.

INSPIRIA har i dag 62 ansatte og bruker 24SevenOffice på tvers av hele organisasjonen. Fra CRM, prosjekt, timeregistrering til regnskap. I denne kundehistorien ser vi nærmere på flyten fra kassasystem til bokføring og resultatrapport.

Flere utsalgssteder

En viktig del av omsetningen til INSPIRIA kommer selvfølgelig fra salg av billetter og årskort, men også gjennom omsetningen i caféen og deres egen butikk «Logia». Denne delen av omsetningen styres via kassasystem fra PCKasse og den sømløse integrasjonen mot 24SevenOffice.

«Hver dag går dagsoppjøret over kasse direkte inn til 24SevenOffice for bokføring. Her blir bilag automatisk fordelt på de rette kontoene i regnskapssystemet.»

— Ole Petter Garberg, Økonomisjef i INSPIRIA

Alle medarbeidere jobber da visuelt i kassen med touch, skanning, kvitteringsskriver og enkle søkerutiner. Løsningen er ferdig integrert med bankterminal – og har en rekke andre muligheter som for eksempel:

  • Kontant og kredittsalg på avdeling-, prosjekt- og objektnivå.

  • Favoritter/PLU-knapper

  • Parkering av ordre i kassepunktet

  • Elektronisk sladrerull - logg av avvik/rabatt

  • Nyregistrering av kunder i kasse

  • Adgangskontroll

  • Omsettingsrapport

Dagsoppgjør. Automatisk bokføring

Integrasjonen mellom PCKasse og 24SevenOffice er meget effektiv. Hver dag går INSPIRIA sitt dagsoppjør over kasse direkte inn til 24SevenOffice for bokføring. Her blir bilag automatisk fordelt på de rette kontoene i regnskapsprogrammet i 24SevenOffice. Alt en trenger å gjøre, er i realiteten å trykke «bokfør».

Fakturaflyt og rapportering

Større ordre som eventer og gruppebestillinger faktureres gjerne kunde direkte fra fakturasystemet i 24SevenOffice, framfor salg over kasse. På denne måten har INSPIRIA full kontroll over hele den utgående bilagsflyten, i ett system.

INSPIRIA håndterer alle inngående fakturaer via mottaket i 24SevenOffice, og sender disse videre på attestering internt i selskapet, slik at rett person effektivt kan godkjenne bilag og fakturaer. Deretter går bilag videre til bokføring og betaling.

Med alle tall og data i ett system, kan man til enhver tid kjøre ut oppdaterte standardrapporter, for eksempel resultatrapport, med full sporbarhet ned til bilagsnivå.

INSPIRIA 2

Jobber din bedrift med et kassesystem som ikke snakker sammen med regnskapssystemet?

 Prøv vår priskalkulator og kom i gang med 24SevenOffice
 

Du er velkommen til å kontakte oss på chat, mail eller telefon: 247 00 247.