Meget gode erfaringer med konverteringen til 24SevenOffice

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 1 minutt

De siste årene har KPMG benyttet seg av 24SevenOffice som en del av deres storsatsning på systemet – og nettbasert teknologi. Selskapet er godt i gang med å bygge et eget 24SevenOffice-miljø innen regnskap.

KPMG-2

– Som et ledende, globalt rådgivingsfirma er det viktig for KPMG å benytte ledende teknologi innen våre forretningsområder. Vi skanner derfor markedet kontinuerlig for å kunne tilby den beste løsningen til våre kunder, sier Torbjørn Amundsen, Partner i KPMG Accounting.

Har overført en rekke oppdrag fra Visma – helt uten hiccups

Mange regnskapsbyråer anser det å bytte system som en omfattende og kostbar prosess. KPMG Accounting har imidlertid meget gode erfaringer med konverteringen og implementeringen så langt, og mener frykten er overdreven. I forbindelse med avtalen har KPMG overført en rekke kunder fra Visma – til nettskyen og 24SevenOffice.

I løpet av én termin ble det overført i overkant av 200 pågående oppdrag fra Visma til 24SevenOffice.
– Dette har vært mulig med god planlegging, et tilrettelagt system og involvering fra alle parter, forteller Amundsen.

Kunder stiller større krav

Amundsen mener moderne teknologi gjør kunder mer bevisste rundt nye muligheter – samt hva et økonomihus og regnskapsprogram skal kunne løse for kunden.

– Bransjen og verden er i endring. Kunden er mer og mer opptatt av teknologi – og hvordan den kan gjøre deres hverdag enklere og mer effektiv. Tiden da regnskapsførers leveranse bestod i et avstemt regnskap og en momsoppgave hver annen måned er snart over, sier Amundsen.

– Vi opplever 24SevenOffice som et funksjonsrikt, effektivt og fleksibelt system. Blant annet setter vi pris på å kunne skreddersy arbeidsflyt, tilpasset både kunde og regnskapsførers behov, samt alle integrasjonsmulighetene mot systemet. Dette er viktige faktorer for at et forretningssystem skal kunne imøtekomme kundens behov og krav i framtiden.

Kvalitet, kompetanse og teknologi

KPMG har som mål å være på shortlisten til alle større selskaper som vurderer outsourcing av sin regnskaps- og/eller lønnsfunksjon, eller vurderer et nytt regnskapsbyrå i Norge.

«Vi opplever 24SevenOffice som et funksjonsrikt, effektivt og fleksibelt system. Blant annet setter vi pris på å kunne skreddersy arbeidsflyt, tilpasset både kunde og regnskapsførers behov, samt alle integrasjonsmulighetene mot systemet. Dette er viktige faktorer for at et forretningssystem skal kunne imøtekomme kundens behov og krav i framtiden.»

— Torbjørn Amundsen, Partner i KPMG Accounting

– Vi ønsker KPMG-kvalitet,- kompetanse og – kultur på arbeidet vi gjør. Vi skal være en betydelig aktør i markedet gjennom målrettet rekruttering og utvikling av kompetente medarbeidere. Samtidig skal vi være framtidsrettet, gjennom å satse på teknologi og ta i bruk de mulighetene og fordelene dette gir våre kunder, avslutter Amundsen.

Ønsker ditt regnskapsbyrå å utnytte mulighetene med ekte sky-teknologi

 

Prøv vår priskalkulator og kom i gang med 24SevenOffice

Du er velkommen til å kontakte oss på chat, mail eller telefon: 247 00 247