24SevenOffice henter inn 40 millioner kroner i ny kapital og noteres i Sverige

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 1 minutt

24SevenOffice vokser med over 40% i abonnementsinntekter i Norge og skal nå ekspandere til Sverige

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -38

24SevenOffice vokser med over 40% i abonnementsinntekter i Norge og skal nå ekspandere til Sverige.

For å finansiere den svenske satsningen og styrke balansen henter 24SevenOffice inn 40 millioner svenske kroner i ny kapital og noterer selskapet på Spotlight i Sverige. Emisjonskursen er 6,50 svenske kroner, noe som priser selskapet til 307 millioner svenske kroner før pengene. Tegningsperioden avsluttes den 6. desember og første handelsdag vil være 21. desember 2017.

 

Reinvistere i vekst og innovasjon 


Selv om 24SevenOffice nå skal ekspandere til Sverige skal dette ikke gå utover den norske driften. Vi står fortsatt fast ved våre kundeløfter om å reinvestere i vekst og innovasjon, samt at vi skal utvikle mer de neste 5 årene enn vi har gjort siden starten. Dette er innovasjon og teknologiutvikling som vil komme alle våre kunder til gode, uavhengig om dere holder til i Norge eller Sverige.

Så enten du er norsk eller svensk, investor eller bare har et ønske om å eie aksjer i selskapet som leverer deres forretningssystem, så er det mulig å investere her.