Fram Forvaltning går til skyen

Skrevet av: 24SevenOffice -

Lesetid: 2minutter

Å være forretningsfører handler om være tilgjengelig, leveringsdyktig og kundeorientert. Derfor effektiviserer de arbeidsprosessene.

fram_forvaltning_24sevenoffice

— Det å være forretningsfører er mer enn å bare ha den riktige kompetansen og tilby de riktige tjenestene. Det handler om å være tilgjengelig, leveringsdyktig og kundeorientert. Vårt mål er at vi skal være det naturlige valget for entreprenører, meglere og boligselskap når de skal velge en «moderne» forretningsfører. For å lykkes med det må vi effektivisere arbeidsprosessene, sier forvaltningskonsulent i FRAM Forvaltning AS Kjersti B. Hauge.

FRAM Forvaltning er en frittstående forretningsfører for alle typer boligselskap, og ble etablert i 2002. De har lang og bred erfaring med forvaltning for alle typer boligselskap.

Mer tid til kundene

Hverdagen består i stor grad av oppfølging av innbetalinger, purrerutiner, og håndtering av inngående og utgående fakturaer. Oppgaver som er tidkrevende rutiner. Nå sier de farvel til de manuelle prosessene og satser på effektivisering med nytt og moderne system fra Styret.com og 24SevenOffice.

— Mange av disse rutinene vil gå mer automatisk når vi bruker Styret.com og 24SevenOffice. Dette vil gi oss en mye mer tidsbesparende og effektiv hverdag. Tiden vi har til overs vil vi da kunne bruke på nye kunder, og pleie kontakten med våre eksisterende kunder. Med et nytt verktøy kan vi også ta imot flere kunder uten å måtte øke bemanningen, forteller Hauge.

Moderne forretningsfører med moderne system

Eurosoft var FRAMs leverandør av forvaltningsprogram. I 2015 inngikk Eurosoft samarbeid med Styret.com som leverte styreportal til boligselskap. Sammen med Styret.com utviklet de en styreportal som ble skreddersydd for deres kunder. Men da Eurosoft gikk konkurs måtte FRAM ut på markedet for å finne nytt forvaltningsprogram som kunne erstatte Eurosoft.

— Styret.com informerte oss om at de ville lage nytt forvaltningsprogram og styreportal, og lurte på om vi ville bli med. Vi er helt avhengig av dette verktøyet og sjekket ut med andre aktører, men ønsket ikke å tegne kontrakt med noen før vi så hva Styret.com kunne tilby. Da de sa at de hadde inngått samarbeid med 24SevenOffice ble vi umiddelbart overbevist, og inngikk avtalen, sier hun.

Ved at Styret.com inngikk samarbeid med 24SevenOffice, som leverer skybasert økonomi- og regnskapssystem, ville de kunne automatisere regnskapsprosessene slik at forretningsfører kan bruke mer tid på service og rådgivning. FRAM så dermed muligheten til å bli en moderne forretningsfører – å gå fra en fragmentert software struktur til en helintegrert løsning. Med ny styreportal fra Styret.com, og med 24SevenOffice i bunn som økonomisystem, vil FRAM kunne effektivisere arbeidsoppgavene, og ikke minst gi merverdi til kundene.

— Den nye styreportalen er knyttet mer opp til regnskapet, og i tillegg vil kundene finne mye mer informasjon i den nye portalen. For vår del vil vi bruke 24SevenOffice til å fakturere egne kunder og føre eget regnskap in-house, sier Hauge.

Om Styret.com og 24SevenOffice

Styret.com er Norges største uavhengige styreportal, og alle funksjoner er tilpasset styremedlemmenes oppgaver og ansvar. Verktøyet er utvidet til å inkludere sentrale leverandører til styrene; forretningsfører, regnskapsfører og vaktmestere. Styret.com har fokus på å finne de beste aktørene, og jobbe sammen med disse for å skape verdi for sine kunder. Dette gjør de ved å satse på ny programvare med 24SevenOffice i ryggen.

Praten med Fram Forvaltning er bare én av mange historier om hvordan et skybasert regnskapssystem vil gi store fordeler i hverdagen.