Innovasjonscamp: Det spirer og gror godt blant fremtidens IT-talenter

Skrevet av: Espen Øxsnes, Chief Product Officer i 24SevenOffice -

Lesetid: 3minutter

24SevenOffice hadde gleden av å være med å arrangere en innovasjonscamp med 140 IT- og innovasjonsstudenter fra Høgskolen i Sørøst-Norge.

9c81c382e3cb0849cadd2310f0061f6c80004b57-600x283

24SevenOffice hadde gleden av å være med å arrangere en innovasjonscamp med 140 IT- og innovasjonsstudenter fra Høgskolen i Sørøst-Norge. Campen gikk over to dager - og vi fikk virkelig bekreftet at det spirer og gror godt blant fremtidens IT-talenter.

Innovasjon står sentralt i all produktutvikling i 24SevenOffice. En ny tjeneste skal ikke bare være «god nok», den skal løse utfordringer som gjør kundens hverdag enklere og mer fleksibel.

 

Et bærekraftig næringsliv i fremtiden

I UngtEntreprenørskap har vi funnet en samarbeidspartner som passer 24SevenOffice som hånd i hanske. Vi har sterk tilknytning til Grenlands-området gjennom vår opprinnelse fra og vårt kontor i Skien, samtidig som vi bevisst jobber med å rekruttere de beste teknologitalentene fra nettopp dette området. Derfor har spesielt samarbeidet med UngtEntreprenørskap i Telemark vært en viktig satsning for selskapet.

Innovasjon og entreprenørskap kommer i mange former, men det kan uansett ikke læres for tidlig. Vi har derfor valgt å støtte og bidra til det utmerkede arbeidet som gjøres helt fra barnehagen - frem til universitetet. Gjennom våre engasjementer og kompetansedeling ønsker 24SevenOffice å bidra til at de neste generasjonene står bedre rustet for - og har et fundament for å skape et bærekraftig næringsliv også i fremtiden.

Årets innovasjonscamp fant sted ved Høgskolen i Sørøst-Norge - og er et ledd i utdanningen av nye IT- og innovasjonsstudenter. Hovedfokus var på å skjerpe studentenes evne til å innovere og løse problemstillinger i den «virkelige verden».

 

Samarbeid på tvers av studieretninger

I samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge og UngtEntreprenørskap utarbeidet vi noen åpne oppgaver, der studentene skulle velge en av disse - for så å komme frem til et konsept og forretningsplan som seinere ble presentert for dommerne. Studentene jobbet i team på 3-5 personer, hvor gruppene ble satt sammen på tvers av studieretningene for Innovasjon og Entreprenørskap, samt alle retninger innen IT. Alle årskull deltok.

 

 
 
Videre ble 8 grupper valgt til å komme videre til «superfinalen» hvor deres løsninger ble presentert i et stort auditorium - foran alle medstudentene og et nytt dommerpanel.
 
Dette var oppgavene studentene fikk velge i blant:
 
  • Utarbeid et forslag til en plattform som møter alle behov som en bedrift har i forbindelse med kommunikasjon og samhandling både internt og eksternt.
  • Teknologisk utvikling gjør at flere arbeidsplasser blir erstattet med teknologi. Velg en tjeneste og utvikle en ny og fremtidsrettet måte å tilby denne på - gjennom bruk av teknologi. Velg en tjeneste som eksisterer i dag, eller utvikle en ny tjeneste dere mener det er behov for.
  • Utvikle en ny tjeneste eller et analyseverktøy - som tar i bruk datamengdene som 24SevenOffice har om sine kunder, på en måte som er nyttig for nåværende og fremtidige kunder, 24SevenOffice selv, eller i et makroperspektiv.
  • Skap en ny og innovativ tjeneste ved å koble en eller flere eksterne systemer - sammen med produktene til 24SevenOffice. En viktig del av 24SevenOffice sin rolle var å veilede og vurdere arbeidene til studentene gjennom to hektiske dager. 24SevenOffice stilte mannsterke - med syv veiledere og fem dommere i årets innovasjonscamp.
 
 

Et vell av kreative ideer

Gjennom årets innovasjonscamp fikk vi oppleve et vell av kreative ideer og løsninger - og det er liten tvil om at det å tenke utenfor boksen kan gi utspring for spennende teknologi og nye måter å jobbe på.
 
Vi har fått en masse inspirasjon, gode ideer - og nyttig erfaring fra å observere hvordan en innovasjonsprosess foregår blant studenter, som representerer en generasjon som konsumerer teknologi i et tempo verden aldri har sett tidligere.
 
Innovasjon er også å konkurrere om de beste ideene - og den beste gjennomføringen. Etter en hard konkurranse kan vi gratulere dette teamet med seieren: Kristine Koslung, Jo Øyvind Gjersnes, Magnus Omsavik, Gunn Margit Langkaas og Haris Mirza.
 
Vinnergruppen hadde jobbet med et konsept knyttet til oppgaven med å finne et område hvor teknologi kan erstatte arbeidsplasser i fremtiden. Deres forretningsplan gikk ut på å lage en skannemaskin for klesbutikker, der kunder automatisk kan få skannet sine mål, høyde – samt lagt til opplysninger som hår- og hudfarge. Basert på disse dataene var da konseptet at kunde får forslag til snitt, klesfarger, kosmetikk etc. – slik at alt matcher fra topp til tå.
 
Vi ønsker å takke alle studentene for fantastisk innsats – og håper at campen gav mersmak og inspirasjon for å innovere og skape spennende teknologi i fremtiden.