PwC Norge velger 24SevenOffice

Skrevet av: Rebecca Paulina van Vuuren, Chief Marketing Officer i 24SevenOffice -

Lesetid: 1 minutt

PwC Norge har i dag inngått en avtale hvor 24SevenOffice velges som system for PwCs strategiske nysatsing innenfor regnskapsføring og for PwCs regnskapskunder.

pwc Norge og 24sevenoffice

PwC Norge har i dag inngått en avtale hvor 24SevenOffice velges som system for PwCs strategiske nysatsing innenfor regnskapsføring og for PwCs regnskapskunder. Avtalen har en varighet på 5 år med en opsjon på ytterligere 5 år. Som en del av avtalen skal PwC og 24SevenOffice også samarbeide om videreutvikling av økonomimodulene i 24SevenOffice i avtaleperioden.

24SevenOffice har lang erfaring med å levere webbaserte økonomi- og regnskapsprogrammer til regnskapskontorer – og leverer til flere av de mest effektive og lønnsomme byråene i Norge og Sverige. Totalt er det mer enn 2 000 bedrifter som får sitt regnskap ført i 24SevenOffice via regnskapskontorer og selskapet hadde rekordvekst i nye regnskapsbyråkunder i første kvartal 2011.


– At PwC, som er et av de mest profesjonelle og største økonomihusene i Norge, velger 24SevenOffice som system til sitt regnskapsbyrå, ser vi som et kvalitetsstempel og en bekreftelse på at vi representerer morgendagens regnskaps- og ERP-system. Vi ser virkelig frem til samarbeidet med PwC, sier Stian Rustad, CEO i 24Seven Technology Group ASA.


Avtalen har en verdi på minimum 1,5 MNOK i årlig repeterende inntekt på programvare, totalt 7,5 MNOK over avtaleperioden på 5 år. I tillegg kommer konsulentinntekter.


Om PwC


PwC er verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere og leverer tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift med over 163 000 ansatte i 154 land. PwC i Norge er eid av ca. 150 norske partnere og har over 1 500 medarbeidere representert ved 38 kontorer.