Produktnyheter i mai 2024

Skrevet av: Rebecca Paulina van Vuuren, Chief Marketing Officer i 24SevenOffice -

Lesetid: 4minutter

Mai har vært en spennende måned med flere store produktoppdateringer, alt fra nyheten om årsoppgjør som nå er tilgjengelig for alle selskaper, til spennende oppdateringer i lønnsmodulen og et vesentlig løft av vår nye bilagsbehandling. Få med deg månedens produktoppdateringer!

DSC06601-Enhanced-NR

Månedens viktigste nyheter

 • 🧑🏼‍💻 Årsoppgjør tilgjengelig for alle selskaper
 • 💼 Nyheter i vår nye bilagsbehandling
 • 🌟 Ny funksjon i Bankmodulen
 • 💸 Flere oppdateringer i lønnsmodulen
 • 🌎 Klimaregnskap: Ny funksjon for konsolidering og porteføljestyring
 • 🤝 Ny samarbeidspartner: Verji - en smartere måte å kommunisere på
 • ✅ Oppdragsstyring og kvalitetskontroll

Lever årsoppgjøret for 2023 smidig og effektivt med 24SevenOffice!

Fra og med 2024 må alle selskaper levere en ny og forenklet skattemelding fra et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Vi har utviklet en løsning for årsoppgjør som ikke bare møter kravene til den nye strukturen fra Skatteetaten, men også effektiviserer og forenkler hele årsoppgjørsprosessen. Etter nøye testing og utprøving av pilotkunder, er vi nå glade for å dele at årsoppgjør med 24SevenOffice er tilgjengelig for alle selskaper.

Lever den nye skattemeldingen for aksjeselskap (AS) enkelt og smertefritt, og opplev fordelene som følger:
 • Guidet årsoppgjør: Vår modul er designet som en steg-for-steg veiviser som effektivt navigerer deg gjennom hele årsoppgjørsprosessen.
 • Automatisering og intelligent logikk: Vår teknologi minimerer manuelt arbeid ved å automatisk integrere data fra regnskapet og offentlige registre.
 • Personlig veiledning: Bli veiledet gjennom hvert steg i prosessen med en tilpasset sjekkliste.


Nysgjerrig på årsoppgjør fra 24SevenOffice? Les mer om modulen her.

Nyheter i vår nye bilagsbehandling

Vi er stolte over å kunne presentere flere større oppdateringer i vår nye bilagsbehandling. Disse inkluderer:

 • Ny oversiktsvisning: Introduksjon av en tabellbasert listevisning, kjent som "compact mode", som gir en mer oversiktlig fremstilling av bilag.
 • Forbedret bildevisning: Ny funksjon for å vise bilagene visuelt direkte i tabellvisningen.
 • Forbedret dokumenthåndtering: Ny funksjonalitet for sammenslåing og oppdeling av dokumenter, tilgjengelig direkte fra både kort- og tabellvisning.
 • Grensesnittoptimaliseringer: Hundrevis av forbedringer som gjør grensesnittet raskere og mer brukervennlig.
Kommende oppdateringer i bilagsbehandlingen som du kan forvente å se fremover:
 • Fleksibel bilagshåndtering: Mulighet for å sette bilag "på vent" ved innsigelser eller behov for avklaringer før videre behandling.
 • Automatisk CRM-integrasjon: Ny funksjonalitet for automatisk opprettelse og kobling av nye kunder og leverandører i CRM når et bilag fra en ny leverandør mottas.
 • Muligheten for periodisering av bilag på linjenivå.
 • En utvidet og forbedret kontoføringstabell med flere felt for detaljert bilagshåndtering.
 • Avanserte MVA-føringer og forbedret tastaturbruk.
 • Regelstyrt automatikk i bokføring, inkludert oppsett av faste godkjennere basert på ulike bilagskriterier som for eksempel leverandør.

Ny funksjon i Bankmodulen

Få bedre oversikt over likviditeten ved godkjenning av betalinger med vår nye funksjon. Vi har gjort det enklere å ha full kontroll på likviditeten din. På betalingssiden finner du nå en oversikt over saldo per konto, beløp til forfall, og den totale summen av betalinger som venter på signering. Nå kan du raskt sammenligne valgte betalinger med tilgjengelig saldo og kommende betalinger før du signerer. For å ta dette i bruk, må du aktivere den nye utbetalingssiden. Aktiver funksjonen ved å trykke på «Bruk ny utbetalingsside» nederst i sidemenyen i bankmodulen.

Visning av saldo og ulike summeringer i nye utbetalinger i bankmodulen

Group-37-2

Nye oppdateringer i lønnsmodulen

Automatisk fordeling av pensjon per virksomhet

Nå kan man automatisk hente beløpet fra regnskap for respektiv måned og automatisk fordele dette beløpet mellom virksomhetene som er i ulike soner. Fordelingen av OTP på virksomhet og sone følger samme fordeling som øvrig avgiftspliktig lønn i kalendermåneden. OTP håndteres på samme måte som tidligere, basert på fordelingsnøkkel på ansatte og lønnspostene. Det er også mulig å summere hele året, slik at man har oversikt over differansen på hva som er innrapportert og hva som er bokført i regnskapet.


Støtte for ISO20022 og bankmodul for standalone-kunder

For kunder som kun bruker lønnsmodulen har vi åpnet opp muligheten til å koble lønn på en bankavtale i 24SevenOffice bankmodul. På denne måten kan du utføre utbetaling av lønn, utleggstrekk/private fordringshavere og terminoppgjør. Dette forenkler prosessen med remittering etter lønnskjøring, samtidig som det dekker kravene for terminoppgjør. Løsningen fungerer på samme måte som normal bruk av bankmodulen, med unntak av selve bokføringen som kun skjer når man bruker 24Sevenoffice regnskap. For Standalone-kunder som ikke har en bankavtale kan man generere XML-filene for ISO20022 direkte i lønnsmodulen og manuelt laste disse opp i nettbank for utbetaling.

Nytt fraværsregister

Nå kan du opprette nye fraværstyper med tilpassede navn og koder. Du har muligheten til å spesifisere om hver fraværstype krever godkjenning og om lønn skal forskutteres for disse fraværstypene. Videre kan du enkelt knytte de nye fraværstypene til relevante lønnsarter. For øyeblikket er visse felter på fraværstypene låst, men vi vil gradvis åpne for flere tilpasningsmuligheter.

24SevenOffice-regnskapsprogram-

Oppdatert brukerprofil i 24SevenOffice Lønn

Vi introduserer nye, oppdaterte profiler for alle brukere og ansatte i systemet. Hver profil er unikt knyttet til en person, som igjen kan være tilknyttet en eller flere selskaper. For å sikre administrativ kontroll, er hver personpost strengt knyttet til en spesifikk klient, selv om den ansatte kan være tilknyttet flere klienter. Dette gir klienten full oversikt og kontroll over sine ansatte.

Når du inviterer en bruker til en klient, kan du sende invitasjonen til en allerede eksisterende bruker. Invitasjonen vil vises som en notifikasjon i øvre høyre hjørne i brukerens lønnsklient. For å opprette en ny bruker, naviger til "Brukere"-seksjonen, og velg deretter å sende en invitasjon via e-post eller som en direktenotifikasjon. Brukerprofilene vises i ansatt- eller brukerlisten for enkel identifikasjon av tilknyttede profiler.

Klimaregnskap: Ny funksjon for konsolidering og porteføljestyring

Vi er glade for å introdusere funksjonen for konsolidering og porteføljestyring i Klimaregnskap. Denne funksjonen forenkler arbeidet med å lage grupperapporter om klimautslipp. Rapporten viser både aggregerte data og data for hvert enkelt selskap.

Forutsetning for bruk: Funksjonen vil kun aktiveres for selskaper basert på deres lisensmodell. Selskapet må ha samtykke fra andre selskaper for å kunne se deres aggregerte utslipp.

Funksjonen er oppført i en egen meny under "Portefølje". Det første du må gjøre er å opprette et prosjekt. Forskjellen mellom et konsolideringsprosjekt og et porteføljeprosjekt er at konsolideringsprosjektet vil fjerne interne transaksjoner mellom de valgte selskapene.

24SevenOffice inngår partnerskap med kommunikasjonsplattformen Verji


Med Verji kommuniserer ansatte, kunder og leverandører kryptert, effektivt og i tråd med GDPR. Dokumenter signeres enkelt med Bank-ID. Den krypterte kommunikasjons og signeringsløsningen, Verji, benyttes av hundrevis av bedrifter, og vi tilbyr nå løsningen til våre kunder. Vi inviterer deg til webinar sammen med leverandøren Verji Tech, 12. juni kl. 09:00 – Klikk her for påmelding.


Agenda for webinaret: 

 • Avtaleansvarlig hos 24SevenOffice, Ståle Risa, forklarer hvorfor samarbeidet med Verji er etablert.
 • Leder for marked i Verji, Jan Martin Kristiansen, viser demo av hvordan Verji løser følgende for din bedrift. Forteller mer om hvordan man får økt produktivitet i kommunikasjonen, inkludert dokumentsignering med Bank-ID. I tillegg vil han snakke om kommunikasjon i tråd med GDPR, og redusert risiko for svindel og dataangrep.
 • Daglig leder i Aktiv Regnskapsbyrå Tromsø, Stig Hansen, bruker både 24SevenOffice og Verji. Han vil dele sine erfaringer og svare på spørsmål sammen med Ståle og Jan Martin. 

Oppdragsstyring og kvalitetskontroll for regnskapsbyråer 

Vi lanserer snart en skreddersydd løsning for regnskapsbyråer: oppdragsstyring og kvalitetskontroll. Verktøyet skal effektivisere byråenes arbeidsprosesser og sikre høy kvalitet i alt de gjør. Med avanserte funksjoner mot hvitvasking og overholdelse av lover og regler, vil systemet automatisk sjekke og verifisere informasjon om kundens reelle hovedmenn og signaturberettigede. Dette sikrer at byrået ditt alltid etterlever gjeldende regelverk og gir deg sikkerhet og kontroll i alle dine arbeidsprosesser. Les mer om denne løsningen og meld din interesse her.