Anskaffelseskost

 

Anskaffelseskostnaden refererer enten til (1) den totale kostnaden ved innkjøp av varer for videresalg, eller om du lager varen selv: det koster deg å produsere den. (2) Den totale kostnaden ved innkjøp/produksjon av en eiendel for selskapet.

Når du kjøper inn varer for videresalg, inkluderer anskaffelseskostnaden ekstrakostnader som frakt, forsikring og toll.

Når du lager varen selv, kan det være litt mer komplisert å beregne anskaffelseskostnaden, da alt fra strøm og råvarer til husleie og lønn inngår i prisen.

Hva brukes anskaffelseskostnaden til?

Du beregner anskaffelseskostnaden på en vare for å se blant annet: (1) Hva du minst må selge den for å tjene penger, og (2) Hvor mye penger du kan tjene.

På samme måte som andre innkjøp, kan du hente inn og beregne anskaffelseskostnaden for å sammenligne tilbud fra ulike leverandører og finne ut hva som er mest lønnsomt.

Anskaffelseskostnaden og anleggsmidler

Anleggsmidler er de fysiske eiendelene som en bedrift eier, ment for varig bruk i selskapet, som for eksempel datamaskiner, biler, eiendommer og lignende.

Håndteringen av anskaffelseskostnaden for anleggsmidler handler om hvordan de skal regnskapsføres. De skal balanseføres/avskrives til anskaffelseskostnaden, som er kjøpsprisen med eventuelle tilleggskostnader som påløper for å gjøre eiendelen klar til bruk. Hvis du har tilleggskostnader på egne fakturaer, legger du likevel til beløpene på balanseføringen av eiendelen. Eksempler på tilleggskostnader kan være frakt, montering og tollkostnader.