Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift er en avgift som norske arbeidsgivere er pålagt å betale til staten basert på lønnskostnadene. Avgiften beregnes ut fra flere faktorer, inkludert bedriftens geografiske plassering og de totale utbetalingene til ansatte, inkludert lønn og andre goder som arbeidsgiveren dekker. Eksempler på slike goder kan være telefonabonnement eller pensjonsinnskudd som arbeidsgiveren betaler for de ansatte. Eiere av enkeltpersonforetak er unntatt fra å betale arbeidsgiveravgift på utbetalinger til seg selv.

Betaling av arbeidsgiveravgift

Når du har ansatte, må du rapportere lønnsutbetalinger månedlig gjennom a-meldingen. Arbeidsgiveravgiften beregnes deretter basert på informasjonen i a-meldingene dine. Avgiften betales inn seks ganger i året, med frister som 15. mars for lønninger i januar og februar, 15. mai for lønninger i mars og april, og så videre.

Hvis du bruker et lønnssystem som tillater innsending av a-melding, vil systemet også gi deg informasjon om beløpet du skal betale og til hvilken konto arbeidsgiveravgiften skal innbetales.

Når du leverer a-meldingen direkte gjennom Altinn, vil du motta en melding i innboksen din med KID-nummer (Kunde-Identifikasjonsnummer) og kontonummer for innbetalingen. Dette betyr at du ikke vil motta en faktura for betaling av arbeidsgiveravgiften.

Varierende Satser for Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften varierer avhengig av hvor bedriften er lokalisert. Generelt sett må bedrifter i byer og tettsteder betale en høyere arbeidsgiveravgift enn de i mer spredtbygde områder. Satsen for arbeidsgiveravgift varierer fra 0 prosent til 14,1 prosent.

For eksempel, når en ansatt i Oslo mottar en lønn på 10 000 kr, må arbeidsgiveren beregne og betale en avgift på 14,1 prosent, som tilsvarer 1410 kr. I områder som Svalbard og deler av Troms og Finnmark er arbeidsgiveravgiften derimot 0 prosent.