Autorisert regnskapsfører

I denne artikkelen gir vi deg en detaljert oversikt over autorisasjonsordningen og kravene til etterutdanning som gjelder for statsautoriserte regnskapsførere i Norge. Denne autorisasjonsordningen er underlagt nøye tilsyn fra Finanstilsynet og regulerer adgangen til å utføre regnskapsføring for næringslivet. Her er hva du trenger å vite:

Krav og etterutdanning for å bli autorisert regnskapsfører

Norge har innført en lovfestet autorisasjonsordning som gir Finanstilsynet myndighet til å regulere og tilsynelatende godkjenne regnskapsforetak og enkeltpersoner som utfører regnskapsføring på vegne av andre. Dette er en viktig beskyttelsesmekanisme for næringslivet som sikrer at regnskapsføringen utføres av kompetente fagfolk. Personer som er godkjent i samsvar med denne ordningen har rett til å bruke tittelen "statsautorisert regnskapsfører".

Fordeler ved å bli statsautorisert regnskapsfører

Å oppnå status som statsautorisert regnskapsfører gir betydelige fordeler. Det indikerer at du har omfattende kunnskap og praktisk erfaring innen regnskap. Mange arbeidsgivere setter stor pris på denne merkelappen og kan til og med kreve den som en forutsetning.

Krav til autorisasjon

For å bli en statsautorisert regnskapsfører i Norge må du oppfylle visse krav til utdanning og relevant praksis. Kravene inkluderer:

  • En bachelorgrad i økonomi og regnskap, regnskap og revisjon, eller en tilsvarende mastergrad, med spesifikke fagkrav på 60 studiepoeng.
  • Tre års praksis for søkere med bachelorgrad og to års praksis for søkere med mastergrad, hvorav minst ett år av praksisen må være fra regnskapsforetak og gjennomføres etter fullført utdanning.

Det er viktig å merke seg at det er en overgangsregel som gjelder for praksiskravet frem til 1. januar 2025.

Krav til etterutdanning

Det er viktig å merke seg at for å opprettholde autorisasjonen som statsautorisert regnskapsfører, er kontinuerlig etterutdanning nødvendig. Dette bidrar til å sikre at regnskapsførere holder seg oppdatert med de nyeste trender og endringer innenfor regnskapsfaget.

Dette krever minst 80 timer (tidligere 77 timer frem til 2022) med relevant etterutdanning i løpet av de tre foregående årene eller i løpet av inneværende år og de to foregående årene. Dette bidrar til å sikre at regnskapsførerne holder seg oppdatert med bransjestandarder og best praksis.

En kilde for etterutdanning: Regnskap Norge

For regnskapsførere som trenger etterutdanningstimer, tilbyr Regnskap Norge et bredt spekter av kurs innen regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske emner. Dette er spesielt tilrettelagt for å møte etterutdanningskravene for autoriserte regnskapsførere.

Slik søker du om autorisasjon

For de som ønsker å søke om autorisasjon som statsautorisert regnskapsfører, finnes det veiledninger og søknadsskjemaer tilgjengelige på Finanstilsynets hjemmesider. Disse ressursene gir detaljert informasjon om prosessen og kravene som må oppfylles for å oppnå autorisasjon.

Ved å følge disse retningslinjene og oppfylle kravene, kan enkeltpersoner sikre sin status som statsautorisert regnskapsfører og videreføre sitt engasjement i den viktige rollen med å levere pålitelige og profesjonelle regnskapstjenester.