Avanse

Avanse, også kjent som påslag, er en kritisk indikator for enhver virksomhet. Det representerer forskjellen mellom kostnaden av varer for selgeren og salgsprisen for kjøperen. Med andre ord viser avanse hvor mye du tjener på hver vare du selger. Det er en nøkkelfaktor for å forstå lønnsomheten i din virksomhet. Her er en nærmere titt på hva avanse er og hvordan det beregnes:

Hva er avanse?

Avanse beregnes ved å trekke varekostnadene fra salgsprisen. Varekostnadene inkluderer ikke bare selve innkjøpsprisen for varen, men også eventuelle ekstra kostnader som toll og frakt. Det er viktig å merke seg at beregningen av avanse vanligvis utføres uten inkludert merverdiavgift (mva).

Avanse i kroner og prosent

Avanse kan uttrykkes både i prosent og kroner, og begge gir verdifull innsikt i virksomhetens lønnsomhet.

For å beregne avanse i kroner bruker du følgende formel:

Avanse i kroner = Salgspris - Varekostnad

En lav avanse i kroner indikerer at varekostnadene er relativt høye sammenlignet med salgsprisen, noe som resulterer i mindre fortjeneste per vare. På den annen side vil en høy avanse i kroner vise at varekostnadene er relativt lave i forhold til salgsprisen, noe som betyr større fortjeneste.

For å beregne avanse i prosent bruker du denne formelen:

Avanse i % = (Avanse / Innkjøpspris) x 100

Avanse i kroner er det samme som dekningsbidrag og bruttofortjeneste

Avanse i kroner er en enkel måte å vise hvor mye penger du tjener når du selger et produkt eller en tjeneste. Du finner dette tallet ved å ta prisen du selger noe for og trekke fra hvor mye det kostet deg å få det produktet eller tjenesten du solgte.

  • Dekningsbidrag er litt mer komplekst. Det tar ikke bare hensyn til hva du tjener på salget, men også hvor mye du trenger å tjene for å dekke de faste kostnadene, som for eksempel leie og lønn.

  • Bruttofortjeneste er enda bredere. Den ser på alt du tjener før du tar hensyn til skatter og andre utgifter. Dette inkluderer alle kostnadene knyttet til å lage og selge produktet eller tjenesten din.

Så selv om disse tre tingene er relatert, fokuserer de på forskjellige ting. Avanse i kroner er en enkel måte å se hvor mye du tjener fra hvert salg. Dekningsbidrag tar hensyn til faste kostnader, og bruttofortjeneste inkluderer alle kostnader før skatter. Alle disse begrepene hjelper deg med å forstå hvordan bedriften din tjener penger, men de gir deg forskjellige nivåer av detaljer.