Betalingspåminnelse

En betalingspåminnelse, ofte referert til som purring, er en sentral komponent i prosessen for fordringshåndtering og spiller en avgjørende rolle i å opprettholde en sunn likviditetsstyring innen en virksomhet. Denne formen for kommunikasjon blir aktuell når en kunde ikke har oppfylt sin betalingsforpliktelse innen den opprinnelige fakturaens forfallsdato. Hovedformålet med en betalingspåminnelse er å varsle kunden om den utestående gjelden og oppfordre til umiddelbar betaling for å unngå ytterligere tiltak, som inkasso.

For virksomheter som benytter 24SevenOffice, et omfattende økonomisystem, tilbys det effektive verktøy og prosesser for å håndtere utsendelse av betalingspåminnelser. Disse funksjonene inkluderer automatisering av påminnelsesutsendelser basert på forhåndsdefinerte tidsintervaller etter forfallsdatoen, som bidrar til en mer strømlinjeformet og konsistent oppfølging av utestående fakturaer.

 

Nøkkelelementer i en betalingspåminnelse:

  • Purringsfrist: I henhold til vanlig praksis kan en betalingspåminnelse sendes ut 14 dager etter den opprinnelige forfallsdatoen dersom fakturaen forblir ubetalt.

  • Gebyrer og renter: Virksomheter har rett til å kreve inn et gebyr samt renter for forsinket betaling fra den datoen regningen opprinnelig skulle vært betalt. Gebyret er begrenset til en tidel av den gjeldende inkassosatsen.

  • Begrensning på antall påminnelser: Det er et maksimum på to betalingspåminnelser hvor et gebyr kan kreves for hver påminnelse.

 

Ønsker du å lære med om 24SevenOffice Lønn? Last ned vårt gratis whitepaper om lønnshåndtering og få innsikt i de nyeste trendene og beste praksisene.

 

Last ned whitepaper: Kom raskt i gang med lønn med 24SevenOffice