Bokføringsforskriften

Bokføringsforskriften er et sett med detaljerte regler og veiledninger som utfyller bokføringsloven, og spesifiserer hvordan bokføring skal utføres i praksis.

Mens bokføringsloven etablerer de grunnleggende rammene og prinsippene for bokføring, gir forskriften konkret veiledning om utførelse, dokumentasjon, og oppbevaring av regnskapsinformasjon for å sikre at virksomheter etterlever lovens krav.

Hovedelementer i bokføringsforskriften

  • Utførelse av bokføring: Detaljer om hvordan og når transaksjoner skal registreres for å reflektere virkelige økonomiske hendelser nøyaktig.
  • Dokumentasjonskrav: Spesifikasjoner om hvilken dokumentasjon som kreves for ulike typer transaksjoner, og hvordan denne skal utformes og valideres.
  • Oppbevaringsplikt: Retningslinjer for hvor lenge og på hvilken måte bokføringsmateriale skal oppbevares, typisk med krav om oppbevaring i et visst antall år.

 

Formålet med bokføringsforskriften

Formålet med forskriften er å sikre en enhetlig og transparent praksis for bokføring blant alle virksomheter, noe som bidrar til økt tillit i næringslivet og blant offentlige myndigheter.

Det hjelper også virksomheter i å forebygge økonomisk mislighold og bedrageri gjennom klare regler for økonomisk rapportering.