Break-even 

Break-even, eller dekningspunkt, er et økonomisk begrep som beskriver det punktet hvor en virksomhets totale inntekter akkurat dekker de totale kostnadene.

Ved break-even genererer ikke virksomheten noe overskudd, men den lider heller ikke noe tap. Dette punktet er kritisk for finansiell planlegging og analyse, da det angir minimumsnivået av produksjon eller salg som er nødvendig for å unngå tap.

 

Beregning av break-even

For å beregne break-even-punktet, brukes følgende formel:

Break-even (enheter) = Faste kostnader/ Salgspris per enhet −Variable kostnader per enhet​

 

Formål med break-even analyse

  • Finansiell llanlegging: Hjelper bedrifter med å forstå hvor mye de trenger å selge for å dekke sine kostnader.
  • Prissettingsstrategier: Bidrar til å evaluere effekten av prissetting på lønnsomheten.
  • Risikovurdering: Gir innsikt i virksomhetens risikoprofil ved ulike produksjons- og salgsnivåer.

 

Viktigheten av break-even

  • Beslutningsgrunnlag: Gir grunnlag for beslutninger om investeringer, produktutvikling, og markedsføringsstrategier.
  • Økonomisk helse: Angir et grunnleggende mål for virksomhetens økonomiske bærekraft.
  • Målsetting: Setter et klart, kvantifiserbart mål for når virksomheten kan forvente å begynne å generere overskudd.