Bruttofortjeneste 

Bruttofortjeneste er et finansielt mål som viser forskjellen mellom en virksomhets totale salgsinntekter og kostnaden ved solgte varer (COGS - Cost of Goods Sold), uten å ta hensyn til andre driftsutgifter som lønn, leie, og markedsføring. Dette tallet gir en indikasjon på virksomhetens evne til effektivt å produsere og selge produkter til en profitt før andre utgifter trekkes fra.

 

Beregning av bruttofortjeneste

Formelen for å beregne bruttofortjeneste er:

Bruttofortjeneste =  Totale Salgsinntekter
− Kostnaden ved Solgte Varer (COGS)


Formål med bruttofortjeneste

  • Effektivitetsmåling: Gir en indikasjon på virksomhetens produksjons- og salgseffektivitet.
  • Prissettingsstrategi: Hjelper virksomheter med å vurdere og justere sine prissettingsstrategier.
  • Finansiell analyse: Brukes til å analysere og sammenligne lønnsomheten over tid eller mot andre virksomheter i samme bransje.

Bruttofortjenesten er en nøkkelindikator på en virksomhets grunnleggende lønnsomhet og er kritisk for finansiell analyse og planlegging. Den gir verdifull innsikt i hvor mye en virksomhet tjener på sine kjerneaktiviteter før andre faktorer, som driftskostnader og finansielle utgifter, påvirker det endelige resultatet.

 

Les mer i vår Guide: 8 råd for lønnsom vekst i usikre tider.

 

New call-to-action