Driftsregnskap

Et driftsregnskap er en viktig del av selskapets økonomiske analyse og gir en detaljert oversikt over alle driftsinntekter og driftskostnader, etter at finanspostene er trukket fra. Dette regnskapet brukes ikke bare for eksterne formål som å vise selskapets økonomiske resultater til interessenter, men det er også et viktig verktøy internt i organisasjonen. Ved å bruke driftsregnskapet kan selskapet gjøre egne beregninger og analyser for å bedre forstå sin økonomiske situasjon og ta informerte beslutninger. Det gir en helhetlig oversikt over inntektene og utgiftene knyttet til driften, og bidrar til å identifisere eventuelle områder for forbedring eller kostnadsbesparelser. Driftsregnskapet er derfor en uvurderlig ressurs for selskapet i sin streben etter økonomisk suksess.