Egen pensjonskonto (EPK)

 

Kort fortalt: kapitalinnsprøytning gjennom nye aksjer

 

Egen pensjonskonto (EPK) er en innovativ ordning som samler innskuddspensjonsmidler fra en persons tidligere og nåværende arbeidsgivere på én enkelt konto. Formålet med EPK er å gi enkeltpersoner bedre oversikt og kontroll over deres pensjonssparing, samt å forenkle prosessen med å administrere pensjonsmidlene.

 

Hvordan fungerer egen pensjonskonto?

Når en EPK opprettes, blir alle innskuddspensjonsmidlene du har opparbeidet gjennom ulike arbeidsforhold automatisk overført og samlet på denne kontoen. Dette inkluderer både midler fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, noe som gir en helhetlig oversikt over oppspart pensjon.

Fordeler med egen pensjonskonto

EPK gir flere betydelige fordeler:

  1. Helhetlig oversikt: Gir en fullstendig oversikt over all pensjonssparing på ett sted.
  2. Bedre kontroll: Muliggjør bedre personlig styring av pensjonsmidlene, inkludert valg av investeringsstrategi.
  3. Potensiell kostnadsbesparelse: Samling av pensjonsmidler kan redusere administrasjonskostnader og forvaltningsgebyrer.

 

Hvem kan dra nytte av EPK?

Enhver som har opparbeidet seg innskuddspensjon gjennom ett eller flere arbeidsforhold kan ha nytte av en egen pensjonskonto (EPK). Dette er spesielt relevant i en arbeidsmarkedsrealitet hvor folk ofte skifter jobber gjennom karrieren, og dermed samler pensjonsmidler i forskjellige ordninger.

 

Administrasjon av egen pensjonskonto

Det er vanligvis pensjonsleverandøren til din nåværende arbeidsgiver som administrerer din EPK. Du vil ha mulighet til å velge hvordan pengene skal investeres, enten ved å følge standard investeringsvalg eller ved å gjøre egne valg basert på din risikoprofil og investeringspreferanser.

 

Konklusjon

Egen pensjonskonto representerer en betydelig forenkling og forbedring for hvordan individer kan administrere og overvåke sin innskuddspensjon. Med en EPK får man bedre oversikt og kontroll, noe som kan bidra til en mer forutsigbar og trygg økonomisk fremtid.