Egeninkasso

 

Kort fortalt: Egeninkasso innebærer at en selv velger å kjøre prosessen med å inndrive utestående krav.

 

Med andre ord: Egeninkasso er en prosess hvor en virksomhet velger å håndtere innkrevingen av utestående krav selv, uten å engasjere eksterne tjenester som advokater eller inkassobyråer. Denne tilnærmingen innebærer direkte kommunikasjon mellom virksomheten og debitor for å inndrive gjeld.

 

Prosessen med egeninkasso

Egeninkasso omfatter flere trinn:

  1. Purring: Sender ut påminnelser til debitor om utestående betalinger.
  2. Dialog: Engasjerer seg i kommunikasjon med debitor for å finne løsninger på utestående betalinger.
  3. Avtaleinngåelse: Arbeider for å inngå betalingsavtaler eller ordninger som er gjennomførbare for begge parter.

 

Risiko og overveielser

Selv om det er kostnadsbesparende, bærer egeninkasso også med seg visse utfordringer og risikoer:

 

  • Ressurskrevende: Krever tid og innsats fra bedriftens side.
  • Juridiske aspekter: Nødvendigheten av å forstå og overholde juridiske krav i innkrevingsprosessen.
  • Potensiell konflikt: Risiko for konflikt med kunder som kan påvirke forretningsforholdet.

 

Konklusjon

Egeninkasso gir bedrifter mulighet til å håndtere utestående krav på en kostnadseffektiv og kontrollert måte. Samtidig er det viktig å vurdere dette opp mot risikoen – og ikke minst tid og ressurser det krever – å gjøre dette.

 

Er du nysgjerrig på purring og inkasso? 24SevenOffice leverer løsning for dette direkte i regnskapssystemer. Les mer her.