Egenmelding

 

Hva er egenmelding?

Egenmelding er en ordning som gjør det mulig for ansatte å melde fra til sin arbeidsgiver om fravær på grunn av sykdom eller skade uten en legeerklæring for en kort periode. Denne ordningen er designet for å forenkle prosessen rundt korttids sykefravær, og gir arbeidstakere autonomi til å håndtere mindre helseutfordringer uten å måtte besøke en lege umiddelbart.

 

Regler og rettigheter

Oppsummert er de viktigste reglene for egenmelding følgende:

 

  • For å benytte deg av egenmelding må du ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minimum to måneder.
  • Du kan benytte deg av egenmelding i opptil tre dager på rad, maks fire ganger i løpet av en 12-måneders periode. Perioden starter fra første gang du tar ut egenmelding.
  • Hvis du starter egenmeldingen din på en fredag, vil både lørdag og søndag telle som egenmeldingsdager.
  • Egenmelding kan kun brukes for hele dager.
  • Om du går fra egenmelding til sykemelding, vil egenmeldingsdagene regnes som oppbrukte.
  • Det er ikke mulig å kombinere egenmelding med gradert sykemelding.

 

 

Egenmelding i IA-bedrifter

For bedrifter som er en del av Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), kan det være krav om utvidede egenmeldingsrettigheter. Dette kan innebære retten til å benytte egenmelding for opp til åtte dager av gangen, uten begrensninger på antall ganger i løpet av en 12-måneders periode.

 

Fordeler med egenmelding i lønnsystemet fra 24SevenOffice

Ved å håndtere egenmeldinger i lønnsystemet til 24SevenOffice, får bedrifter en helhetlig løsning som støtter god økonomistyring og optimal operasjonell drift. Dette sikrer at repetitive og tidkrevende oppgaver rundt fraværshåndtering reduseres, og lar bedriften fokusere på kjerneaktiviteter som skaper verdi.

 

Egenmelding er en viktig del av det norske arbeidslivet som bidrar til fleksibilitet og tillit mellom arbeidsgivere og ansatte. Med 24SevenOffice kan bedrifter effektivt administrere denne prosessen, noe som styrker både arbeidsmiljøet og den generelle produktiviteten.

 

 

Last ned whitepaper: Kom raskt i gang med lønn med 24SevenOffice