EHF-faktura


EHF (Elektronisk Handelsformat) faktura er en standardisert form for elektronisk faktura som brukes primært i Norge og er tilpasset europeiske normer. Denne standardiseringen sikrer at elektroniske fakturaer kan sendes og mottas på en enhetlig og effektiv måte mellom ulike regnskapssystemer og offentlige virksomheter.

 

Fordelene med EHF-faktura

EHF-faktura tilbyr flere sentrale fordeler:

 

  • Kompatibilitet: Standardisert format sikrer at fakturaer enkelt kan utveksles mellom ulike systemer.
  • Effektivitet: Automatiserer og forenkler faktureringsprosessen, reduserer manuelt arbeid og behandlingstid.
  • Nøyaktighet: Minimerer feil som ofte forekommer i manuell fakturabehandling.
  • Sikkerhet: Forbedrer datasikkerheten med elektronisk datautveksling.
  • Miljøvennlig: Bidrar til en grønnere virksomhet ved å redusere papirforbruk.

 

 

EHF-faktura i regnskap og offentlige anskaffelser

EHF-formatet er spesielt viktig i forbindelse med fakturering til offentlige virksomheter i Norge, da det er et krav at disse institusjonene mottar fakturaer i EHF-format. Dette gjør EHF-faktura til et kritisk verktøy for leverandører til offentlig sektor.

Implementering og bruk

Integrering av EHF-faktura med eksisterende regnskapssystemer, som 24SevenOffice, er enkel og effektiv. Dette sikrer at bedrifter enkelt kan overholde standardene for fakturering til både private og offentlige sektorer.

Konklusjon

EHF-faktura er et sentralt element i digitaliseringen av økonomiske prosesser, spesielt i Norge. Den spiller en viktig rolle i å effektivisere fakturering og betaling, spesielt i samhandlingen med offentlig sektor.

 

Kampanjetilbud-24SevenOffice-regnskapssystem