EHF-faktura


EHF (Elektronisk Handelsformat) faktura er en standardisert form for elektronisk faktura som brukes primært i Norge og er tilpasset europeiske normer. Denne standardiseringen sikrer at elektroniske fakturaer kan sendes og mottas på en enhetlig og effektiv måte mellom ulike regnskapssystemer og offentlige virksomheter.

 

Fordelene med EHF-faktura

EHF-faktura tilbyr flere sentrale fordeler:

 

  • Kompatibilitet: Standardisert format sikrer at fakturaer enkelt kan utveksles mellom ulike systemer.
  • Effektivitet: Automatiserer og forenkler faktureringsprosessen, reduserer manuelt arbeid og behandlingstid.
  • Nøyaktighet: Minimerer feil som ofte forekommer i manuell fakturabehandling.
  • Sikkerhet: Forbedrer datasikkerheten med elektronisk datautveksling.
  • Miljøvennlig: Bidrar til en grønnere virksomhet ved å redusere papirforbruk.

 

 

EHF-faktura i regnskap og offentlige anskaffelser

EHF-formatet er spesielt viktig i forbindelse med fakturering til offentlige virksomheter i Norge, da det er et krav at disse institusjonene mottar fakturaer i EHF-format. Dette gjør EHF-faktura til et kritisk verktøy for leverandører til offentlig sektor.

Implementering og bruk

Integrering av EHF-faktura med eksisterende regnskapssystemer, som 24SevenOffice, er enkel og effektiv. Dette sikrer at bedrifter enkelt kan overholde standardene for fakturering til både private og offentlige sektorer.


Hva er PEPPOL og EHF 3.0?

PEPPOL (Pan-European Public Procurement OnLine) er et enhetlig system som standardiserer elektronisk dokumentutveksling på tvers av Europa og videre. EHF 3.0 er den siste versjonen av denne standarden, og den er basert på den nyeste versjonen av PEPPOLs Business Interoperability Specifications (BIS 3.0). Dette betyr at EHF 3.0 er i tråd med internasjonale standarder for elektronisk handel og sikrer kompatibilitet med PEPPOL-nettverket.

For bedrifter er det viktig å velge et faktura- eller forretningssystem som støtter EHF 3.0, da dette sikrer at de kan sende og motta fakturaer og andre forretningsdokumenter elektronisk på en måte som er både effektiv og i samsvar med norske og internasjonale standarder. I systemer som 24SevenOffice, er støtten for EHF 3.0 integrert, noe som betyr at brukere enkelt kan utveksle dokumenter via PEPPOL-nettverket, og dermed effektivisere sin forretningskommunikasjon.

Konklusjon

EHF-faktura er et sentralt element i digitaliseringen av økonomiske prosesser, spesielt i Norge. Den spiller en viktig rolle i å effektivisere fakturering og betaling, spesielt i samhandlingen med offentlig sektor.

 

Book møte for å snakke med en ekspert i 24SevenOffice