Enkeltpersonforetak (ENK)

 

Kort fortalt: Enkeltpersonforetak er en foretaksform hvor virksomheten drives av én enkelt person som har ansvar for gjeld, risiko og økonomiske forpliktelser.

 

Med andre ord er enkeltpersonforetak (ENK) er en bedriftsform der én person står som eneste eier og driver virksomheten individuelt. Dette innebærer at eieren personlig er ansvarlig for alle aspekter av bedriften, inkludert gjeld, økonomiske forpliktelser, og forretningsrisiko. Denne foretaksformen er særlig populær blant enkeltpersoner som starter sin virksomhet og ønsker full kontroll og eierskap.

 

Ansvar og økonomisk forpliktelse

I et enkeltpersonforetak er det ingen juridisk skille mellom eieren og virksomheten. Dette betyr at eieren er personlig ansvarlig for alle gjeld og forpliktelser knyttet til virksomheten. Økonomisk sett er eierens personlige økonomi og virksomhetens økonomi sammenvevd.

 

Fordeler med Enkeltpersonforetak

ENK-foretaksformen har flere fordeler:

 

  • Enkel opprettelse og drift: Det kreves minimalt med formaliteter for å starte og drive et ENK.
  • Full kontroll: Eieren har full beslutningsmyndighet og kontroll over virksomheten.
  • Skattemessige fordeler: I noen tilfeller kan skattereglene være gunstige for eiere av enkeltpersonforetak.

 

Ulemper og risiko

Mens fleksibiliteten og kontrollen er attraktive, medfører denne foretaksformen også noen risikoer:

 

  • Personlig risiko: Eieren kan bli personlig ansvarlig for virksomhetens gjeld og økonomiske tap.
  • Begrenset kapitaltilgang: Som et enkeltpersonforetak kan det være vanskeligere å tiltrekke seg investorer eller sikre lån.

 

Ideell for nyetablerte og selvstendige

Enkeltpersonforetak er en ideell struktur for selvstendig næringsdrivende, frilansere, og nyetablerte som ønsker en enkel og direkte tilnærming til forretningsdrift. Denne foretaksformen er særlig egnet for småskala- eller enmannsvirksomheter.

Skal du starte et enkeltpersonforetak? Altinn anbefaler at du er godt forberedt på hva dette innebærer og har derfor laget en oppstartsveileder som kan være fin å teste ut før du går igang med registreringen.

 

Konklusjon

Et enkeltpersonforetak tilbyr enkelhet og full kontroll for eieren, men det krever også en nøye vurdering av de personlige risikoene som følger med slik fullstendig ansvar.