Factoring

 

Factoring, også kjent som fakturakjøp, er en finansiell tjeneste hvor virksomheter selger sine utestående fakturaer til et eksternt finansieringsselskap eller en bank. Dette skiftet av ansvar gir bedriften umiddelbar tilgang til kapital, som ellers ville vært bundet opp til kundene betalte sine fakturaer. Med factoring sikrer virksomheten seg mot kredittrisiko og frigjør verdifull tid og ressurser som ellers ville gått med til å følge opp betalinger og håndtere inkassosaker.

 

Hvordan fungerer factoring?

Når en bedrift velger å benytte seg av factoring, selger den sine krav på kunder til et factoringfirma til en avtalt pris. Denne prisen er typisk en prosentandel av fakturaens verdi, og reflekterer den umiddelbare tilgangen til likviditet minus factoringfirmaets gebyrer. Factoringfirmaet tar deretter over ansvaret for innkreving av betaling fra kundene, noe som inkluderer oppfølging og eventuell gjennomføring av inkassoprosesser.

Fordeler med factoring

 

  • Forbedret likviditet: Umiddelbar tilgang til kontanter fra solgte fakturaer kan betydelig forbedre en bedrifts arbeidskapital og likviditetsposisjon.
  • Redusert administrasjon: Ved å outsource fakturainnkrevingen, kan bedrifter redusere den administrative byrden og fokusere mer på kjernevirksomheten.
  • Reduksjon av kredittrisiko: Factoringfirmaet tar over risikoen for at kunden ikke betaler, noe som gir bedriften en mer forutsigbar økonomisk situasjon.
  • Tidsbesparelse: Mindre tid brukt på oppfølging av utestående fakturaer betyr mer tid til salg, markedsføring, og andre inntektsfremmende aktiviteter.

 

 

Når er factoring spesielt nyttig?

Factoring er spesielt gunstig for bedrifter med lange betalingsfrister på sine fakturaer, eller de som opplever rask vekst og trenger umiddelbar tilgang til kapital for å finansiere videre ekspansjon. Det er også en verdifull tjeneste for bedrifter som ønsker å redusere risikoen for dårlig gjeld og forbedre sin kredittstyring.

 

Vurderinger ved valg av factoring

  • Kostnader: Det er viktig å vurdere kostnadene knyttet til factoring, inkludert gebyrer og den prosentvise andelen av fakturaene som holdes tilbake av factoringfirmaet.
  • Vilkår: Les nøye gjennom vilkårene for tjenesten for å forstå dine forpliktelser og rettigheter.
  • Bedriftens relasjoner til kundene: Vurder hvordan outsourcing av fakturainnkreving kan påvirke forholdet til dine kunder, da factoringfirmaet vil representere din bedrift i kommunikasjonen om betaling.

 

 

Purring & inkasso i 24SevenOffice

24SevenOffice tilbyr også en omfattende løsning for purring og inkasso direkte i systemet. Dette gir bedrifter muligheten til effektivt å håndtere utestående betalinger internt, uten behov for å ty til eksterne tjenester for hver faktura. Med 24SevenOffice sitt regnskaps- og økonomisystem kan brukere enkelt sette opp automatiske purringer og håndtere inkassoprosesser, noe som bidrar til bedre kontroll over bedriftens likviditet og redusert kredittrisiko.

 

Se vårt webinar on-demand her for å lære mer om Purring & inkasso i 24SevenOffice.

 

Se on-demand webinar om purring og inkasso i 24SevenOffice