Fakturamal

 

En fakturamal er et standardisert oppsett som benyttes av virksomheter for å skape og sende fakturaer til kunder. En godt designet fakturamal sikrer ikke bare konsistens og profesjonalitet i bedriftens fakturering, men forenkler også prosessen ved å forhåndsutfylle gjentagende informasjon. Dette sparer verdifull tid og reduserer risikoen for feil i fakturaopprettelsen.

 

Det finnes kun to måter å utstede en faktura på:

Enten ved å bruke et fakturaprogram som automatisk tildeles fakturanummer, eller ved å benytte fakturablanketter med fortrykte fakturanummer fra et trykkeri. I tillegg må foretaksnavn og organisasjonsnummer være tydelig angitt.

 

Altinn skriver på sine sider at fakturaen må inneholde:

 

  • Dato for salget
  • Selgers navn og organisasjonsnummer
  • Bokstavene MVA etter organisasjonsnummeret hvis du er registrert i Merverdiavgiftsregisteret
  • Kjøpers navn og adresse eller organisasjonsnummer
  • En klar beskrivelse av varen eller tjenesten
  • Tidspunkt og sted for levering av varen eller tjenesten
  • Pris med MVA spesifisert i norske kroner
  • Total pris
  • Vederlag
  • Betalingsfrist

 

 

Fakturamaler i 24SevenOffice


24SevenOffice tilbyr en rekke ferdige fakturamaler som er tilgjengelige for alle 24SevenOffice-kunder. Hvis du ikke har behov for å gjøre noen endringer, kan du enkelt bruke en av de standardiserte malene og komme i gang med faktureringen umiddelbart.