Feriepenger

 

Feriepenger er en viktig del av lønnspakken for alle arbeidstakere i Norge. De gir deg mulighet til å ta ut ferie med lønn, og sikrer at du ikke mister inntekt når du tar deg fri.

 

Hva er feriepenger?

Feriepenger er en godtgjørelse du tjener opp gjennom året, og som utbetales i forbindelse med ferie.

Minstesatsen utgjør 10,2% av din brutto lønn i opptjeningsåret (brutto lønn = lønn før skatt), og beregnes automatisk av arbeidsgiveren din.

Dersom du har avtale om 5 uker ferie, vil satsen for feriepenger være 12 prosent. Dette gjelder for mange norske arbeidstagere.

 

Utbetaling av feriepenger

Feriepenger utbetales vanligvis sammen med lønnen i juni eller juli. I følge ferieloven skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest én uke før arbeidstakeren tar sommerferie (fellesferien).

Du kan velge å få feriepengene utbetalt forskuddsvis i løpet av året, men da må du betale renter på forskuddet.

 

Hvordan beregnes feriepenger?

Feriepengene beregnes ut fra din brutto lønn i opptjeningsåret, som er kalenderåret før du tar ut ferie. Dette betyr at feriepengene du får i 2024, er basert på din brutto lønn i 2023.

 

  • Feriepenger for personer over 60 år

 

Arbeidstakere over 60 år har rett til et tillegg på feriepengene. Dette tilsvarer 2,3% av brutto lønn for de mellom 60 og 67 år, og 3,5% for de over 67 år.

 

  • Feriepenger ved permisjon

 

Har du hatt permisjon i løpet av opptjeningsåret, kan det påvirke beregningen av feriepengene dine. Du har rett til feriepenger for den delen av året du har jobbet, men ikke for permisjonstiden.

 

  • Feriepenger ved sykdom

 

Hvis du har vært sykmeldt i løpet av opptjeningsåret, har du rett til feriepenger for de første 16 sykepengedagene.

 

  • Feriepenger ved oppsigelse eller sluttpakke

 

Hvis du blir sagt opp eller slutter i jobben, har du rett til å få utbetalt feriepengene dine. Dette gjelder også hvis du tar sluttpakke.

 

Hva må du tenke på som arbeidsgiver?

Som arbeidsgiver, eller en som håndterer lønn, må du beregne, sette av, utbetale og regnskapsføre feriepenger. I beregningsgrunnlaget for feriepenger skal både bonuser og eventuell provisjonsbasert lønn være med, mens tilbakebetaling av utlegg, og feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret, ikke skal det.

 

For regnskapsførere og andre som jobber med økonomi i en bedrift er det viktig å ha god kunnskap om beregning og utbetaling av feriepenger. Lønnssystemet fra 24SevenOffice tilbyr en rekke verktøy som kan hjelpe deg med å håndtere feriepenger for dine kunder.

 

Feriepenger i 24SevenOffice

Dersom du kjører og utbetaler lønn i 24SevenOffice beregner vi automatisk hvor mye du skal betale i feriepenger til dine ansatte (basert på hvor mye du betalte ut i lønn til dem i fjor). For å se en oversikt over hvor mye hver ansatt har opptjent og til gode i feriepenger, kan du gå til Lønn → Feriepengeliste.

 

Last ned vårt whitepaper for å lære mer om lønnssystemet fra 24SevenOffice.

 

Last ned whitepaper: Kom raskt i gang med lønn med 24SevenOffice