Fordring

 

En fordring er et beløp en bedrift har krav på å motta fra en kunde eller annen part. Fordringer kan oppstå ved salg av varer eller tjenester, utlån av penger, eller andre transaksjoner.

 

Fordringer er en viktig del av en bedrifts balanse og kan ha en betydelig innvirkning på bedriftens lønnsomhet og likviditet.

 

Typer fordringer

Det er to hovedtyper fordringer:

 

  • Driftsfordringer: Fordringer som stammer fra bedriftens ordinære drift, for eksempel kundefordringer.
  • Finansielle fordringer: Fordringer som stammer fra finansielle aktiviteter, for eksempel utlån til andre bedrifter.

 

Fordringer regnskapsføres i balansen under posten "Omløpsmidler". Det er viktig å skille mellom driftsfordringer og finansielle fordringer for å gi et korrekt bilde av bedriftens finansielle stilling.

 

Håndtering av misligholdte fordringer

Når en kunde ikke betaler en fordring i tide, kalles det mislighold. Det er viktig å ha gode rutiner for håndtering av misligholdte fordringer for å minimere tap. Dette kan innebære:

 

  • Purring: Sending av påminnelser til kunden.
  • Inkasso: Overføring av saken til et inkassobyrå.
  • Rettslige skritt: I siste instans kan det være nødvendig å gå til retten for å få inn pengene.

 

Ønsker du å lære mer om hvordan Purring og inkasso i 24SevenOffice er et effektivt verktøy for oppfølging av bedriftens fakturaer? Se vårt webinar on-demand her.

 

Se on-demand webinar om purring og inkasso i 24SevenOffice