Foretaksnummer

 

Et foretaksnummer var et 8-sifret nummer som ble tildelt juridiske personer (bedrifter og organisasjoner) i Norge fra 1970 til 2009. Nummeret fungerte som en unik identifikator for bedriften, på samme måte som et fødselsnummer identifiserer en person.

Hva ble foretaksnummer brukt til?

Foretaksnummeret ble brukt til å identifisere bedrifter i en rekke ulike sammenhenger, for eksempel:

  • Innbetaling av skatt og avgifter
  • Rapportering til offentlige etater
  • Inngåelse av avtaler
  • Markedsføring og kommunikasjon

 

Hvorfor ble foretaksnummeret erstattet?

I 2009 ble foretaksnummeret, sammen med momsnummer og arbeidsgivernummer, erstattet av organisasjonsnummeret. Denne overgangen ble gjort for å modernisere og forenkle samhandlingen mellom bedrifter og offentlige etater. Det nye organisasjonsnummeret ble innført for å skape et mer enhetlig system for identifisering av juridiske personer i Norge.

Denne endringen forenklet samhandlingen mellom bedrifter og offentlige etater ved å redusere byråkratiet og administrativt arbeid.

Det enhetlige systemet gjorde det lettere for bedrifter å rapportere til offentlige etater ved å bruke samme nummer i alle sammenhenger, noe som forenklet rapporteringsprosessen betydelig.

 

Noen nyttige lenker:

 


Ved å ta økonomiske, smarte valg basert på innsikt og kontroll, kan du sikre lønnsom vekst og en mer stabil fremtid.

 

 

New call-to-action