Foretaksregisteret

 

Foretaksregisteret er et offentlig register over alle norske bedrifter. Registeret føres av Brønnøysundregistrene og inneholder informasjon om bedriftens navn, organisasjonsnummer, styre, eiere og aksjekapital.


Foretaksregisteret er en viktig kilde til informasjon om norske bedrifter. Registeret brukes av blant annet regnskapsførere, revisorer, banker og investorer for å få informasjon om bedrifter de gjør forretninger med.

 

Hva kan du finne i Foretaksregisteret?

I Foretaksregisteret kan du finne følgende informasjon om bedrifter:

 • Bedriftens navn
 • Organisasjonsnummer
 • Adresse
 • Styre
 • Eiere
 • Aksjekapital
 • Næringskode
 • Registreringsdato
 • Konkursinformasjon

 

Formålet med foretaksregisteret

Hovedformålet med Foretaksregisteret er å fremme transparens og tillit i næringslivet ved å tilgjengeliggjøre pålitelig informasjon om foretak.

Dette hjelper ikke bare i rettshåndhevelse og overholdelse av reguleringer, men støtter også forretningsbeslutninger, kredittvurderinger, og due diligence-prosesser.

 

Hvordan kan du bruke Foretaksregisteret?

Foretaksregisteret kan brukes til:

 • Vurdering av fordeler: En sentral utfordring med fordelsbeskatning er å fastsette den faktiske verdien av de ikke-monetære fordelene. Dette krever ofte en markedsverdibasert tilnærming eller spesifikke skatteregler som definerer verdsettelsen.
 • Skatterapportering: Bedrifter må nøyaktig rapportere verdien av slike fordeler som en del av de ansattes samlede inntekt, noe som krever detaljert dokumentasjon og nøyaktig regnskapsføring.
 • Overholdelse av reguleringer: Det er viktig å holde seg oppdatert med gjeldende skattelovgivning og -forskrifter relatert til fordelsbeskatning, da disse kan variere betydelig mellom ulike jurisdiksjoner og endres over tid.

 

 

Ved å ta økonomiske, smarte valg basert på innsikt og kontroll, kan du sikre lønnsom vekst og en mer stabil fremtid.

 

 

New call-to-action