Forfallsdato

 

Forfallsdato er et sentralt begrep i regnskap og økonomi. Det refererer til den siste dagen en faktura eller annen forpliktelse må betales for å unngå forsinkelsesgebyr eller andre konsekvenser. For regnskapsførere og økonomer er det viktig å ha en god forståelse av forfallsdatoer for å sikre effektiv styring av betalinger og unngå negative konsekvenser for virksomheten.

 

En forfallsdato er altså den siste dagen en betaling må mottas for å unngå forsinkelsesgebyr eller andre sanksjoner. Det er viktig å overholde forfallsdatoer for å opprettholde et godt kredittverdighetsrating og unngå negative konsekvenser for virksomhetens omdømme.

 

Forskellige typer forfallsdatoer:

 

  • Fakturaforfallsdato: Den siste dagen en faktura må betales.
  • Betalingsfrist: Den siste dagen en betaling kan mottas uten å bli ansett som forsinket.
  • Leveringsdato: Den siste dagen en vare eller tjeneste skal leveres.

 

Forfallsdatoer beregnes vanligvis basert på fakturadatoen og betalingsbetingelsene. Betalingsbetingelsene angir antall dager etter fakturadatoen betalingen skal foretas.

Det er viktig å ha et system for å følge opp forfallsdatoer og purre på forsinkede betalinger. Purring kan gjøres via e-post, telefon eller brev.

 

Konsekvenser ved forsinket betaling

Forsinket betaling kan føre til:

  • Forsinkelsesgebyr
  • Renter
  • Inkassokrav
  • Betalingsanmerkning
  • Dårlig kredittvurdering

 

24SevenOffice tilbyr et brukervennlig regnskapsprogram med funksjoner for effektiv håndtering av forfallsdatoer, automatiske oppfølging av fakturaer og egen modul for purring og inkasso. Dette vil øke sjansen for at du får betalt for fakturaene dine i tide.

 

Ønsker du å lære mer om hvordan Purring og inkasso i 24SevenOffice er et effektivt verktøy for oppfølging av bedriftens fakturaer? Se vårt webinar on-demand her.

 

Se on-demand webinar om purring og inkasso i 24SevenOffice