Forholdsmessig mva

 

Forholdsmessig mva er en beregnet sats som bedrifter bruker når de har både avgiftspliktig og avgiftsunntatt virksomhet. Den representerer den andelen av mva bedriften kan trekke fra på inngående kjøp som er relatert til den avgiftspliktige delen av virksomheten.

Hvorfor er forholdsmessig mva nødvendig?

Når en bedrift driver med både avgiftspliktig og avgiftsunntatt virksomhet, er det ikke alltid like enkelt å fordele inngående mva på en rettferdig måte. Forholdsmessig mva sikrer at bedriften kun får fradrag for mva på inngående kjøp som er relatert til den avgiftspliktige delen av virksomheten.

 

Hvordan beregnes forholdsmessig mva?

Det er to hovedmetoder for å beregne forholdsmessig mva:

  • Omsetningsmetoden: Denne metoden baserer seg på forholdet mellom avgiftspliktig og avgiftsunntatt omsetning i bedriften. For eksempel, hvis 60% av bedriftens omsetning er avgiftspliktig, kan bedriften trekke fra 60% av inngående mva.
  • Kostnadsmetoden: Denne metoden baserer seg på forholdet mellom kostnader relatert til avgiftspliktig og avgiftsunntatt virksomhet. For eksempel, hvis 70% av bedriftens kostnader er relatert til avgiftspliktig virksomhet, kan bedriften trekke fra 70% av inngående mva.Hvilke utfordringer kan oppstå med forholdsmessig mva?

Det kan være utfordrende å beregne forholdsmessig mva på en nøyaktig måte. Bedriften må ha god kontroll over sin omsetning og kostnader for å kunne fordele inngående mva på en rettferdig måte. Det er også viktig å være klar over at regelverket for forholdsmessig mva kan være komplekst.

Nyttige lenker

Du kan finne mer informasjon om forholdsmessig mva på følgende nettsteder:

 


Ved å ta økonomiske, smarte valg basert på innsikt og kontroll, kan du sikre lønnsom vekst og en mer stabil fremtid.

 

 

New call-to-action